brieven

Hoe nu, Dijsselbloem?

Voorstanders van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne, zoals minister Dijsselbloem, (Laten we het over het verdrag hebben, 9/3) negeren al of niet opzettelijk het feit dat de Oekraïense regering geen staatsgezag meer kan uitoefenen over grote delen van het land, waarover het wel soevereiniteit claimt, namelijk de Krim en de oblasten Donetsk en Loehansk (circa 10 procent van het territorium met meer dan 20 procent van de totale bevolking). Het is duidelijk dat het verdrag in deze regio’s niet geïmplementeerd zal kunnen worden.

Minister Dijsselbloem moet uitleggen hoe daar de door hem genoemde doelstellingen als goed bestuur, opbouwen van een veilige en democratische rechtsstaat, aanpakken van corruptie en misdaad en terrorismebestrijding zullen worden gerealiseerd nu noch de regering in Kiev, noch de EU, enige invloed in dit deel van Oekraïne kan uitoefenen en de werkelijke gezaghebbers daar het associatieverdrag zeker niet zullen erkennen. Het zal duidelijk zijn dat dit voor grote delen van Oekraïne onuitvoerbare verdrag niet door Nederland geratificeerd moet worden.

Den Haag

Geen sociaal verdrag

Minister Dijsselbloem benoemt in zijn opinieartikel van 9 maart zaken die niet in het associatieakkoord staan. Bijvoorbeeld de lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de daaraan gekoppelde hervormingen die Oekraïne moet doorvoeren.

Het associatieakkoord en de IMF-afspraken hebben veel gemeen: privatisering en kansen voor multinationals. Bijvoorbeeld met legbatterijen, genetisch gemodificeerde gewassen en schaliegas. In de EU gelden strenge normen, maar bedrijven kunnen via de Oekraïneroute deze EU-normen ontwijken. Of ze ontwijken simpelweg de belasting die in Oekraïne betaald zou moeten door in Nederland een brievenbusfirma te openen. Als de minister van Financiën zijn solidariteit met de bevolking van Oekraïne wil tonen, sluit hij onmiddellijk de Nederlandse fiscale sluiproute en spoort hij zijn Europese collega’s in Cyprus en Luxemburg aan om hetzelfde te doen.

Dit verdrag is geen sociaal verdrag, het is niet in het belang van gewone mensen. Het dient vooral het belang van de grote Europese bedrijven en de oligarchen in Oekraïne.

Steun de progressieve krachten die opkomen voor een sociaal en duurzaam Oekraïne en stem op 6 april tegen dit asociale verdrag en voor een ander Oekraïne.

Niels Jongerius

Coördinator ASOverdragNEE: voor een sociaal en duurzaam Oekraïne

    • J.H. Schütte
    • Niels Jongerius
    • Coördinator ASOverdragNEE: voor een sociaal
    • duurzaam Oekraïne