Die zwarte gaten hadden als oorzaak twee neutronensterren

Hierbij een correctie op Nelemans’ uitspraak (‘Het vervolg van de zwaartekrachtgolf’, Wetenschap 20 februari) dat een zwart gat een hogere dichtheid zou hebben dan een neutronenster. Correct is dat de genoemde zwarte gaten zelf neutronensterren zullen zijn met respectievelijke dichtheid. Aan het einde van het leven van een ster zal diens stralingsdruk zo sterk afnemen dat hij instort (krimpt) en uiteindelijk de dichtheid zal hebben van die van een atoomkern. De ster is dan als het ware een grote atoomkern geworden, bestaande uit alleen maar neutronen. Het is makkelijk uit te rekenen dat een dergelijke neutronenster, als die zwaarder is dan 2,5 maal de zon, geen licht meer zal laten ontsnappen van zijn oppervlak; het is dan een 'zwart gat'.

Ik snap niet waarom Nelemans zegt: „... zwarte gaten bestaan niet uit gewone materie, en kunnen daarom geen gammastraling opgewekt hebben ...” Wat is gewone materie? De twee genoemde zwarte gaten hebben als oorzaak twee neutronensterren. Neutronen zitten voor ongeveer 50% in de ‘gewone’ materie om ons heen. Ik zou zeggen dat er uit het zwarte gat geen gammastraling komt omdat gammastraling ook licht is en omdat licht niet aan het zwaartekrachtveld van een zwart gat kan ontsnappen.