Trustkantoor Citco weigert uitnodiging Tweede Kamer

Na herhaaldelijke kritiek op trustmaatschappijen door toezichthouder De Nederlandsche Bank vond de Tweede Kamer het tijd om de trustsector eens uit te nodigen voor een goed gesprek.

Klopt het beeld dat de integriteitsrisico’s in de sector groot zijn, zoals DNB vorig jaar constateerde, wil de Kamer weten. Nederlandse beheerders van brievenbusmaatschappijen zouden te weinig doen om praktijken als fraude, witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen, laat staan tegen te gaan. Sommige Kamerleden hekelen daarbij de rol van trustmaatschappijen als spil in internationale belastingontwijking.

Over twee weken houdt de vaste commissie voor Financiën om die reden een openbaar rondetafelgesprek, met spelers uit de sector, de toezichthouder en een wetenschapper. De drie grote trustfirma’s in Nederland werden vanzelfsprekend uitgenodigd. TMF en Intertrust hebben ja gezegd en sturen hun hoogste bazen in Nederland naar de Kamer. Genodigde nummer drie, Citco, heeft een herhaald verzoek van de Kamer echter beleefd maar resoluut afgeslagen. „Wij hebben de uitnodiging nogmaals overwogen”, schrijft Citco-directeur Wim Langeveld aan de commissie Financiën. Hij blijft bij het standpunt dat hij Citco bij de hoorzitting wil laten vertegenwoordigen doorbrancheorganisatie Holland Quaestor. Langeveld was niet bereikbaar om dit toe te lichten.

Een „minachting voor het parlement”, reageert SP-Kamerlid Arnold Merkies, die het initiatief voor de hoorzitting nam. „Als er zoveel mis is in de sector, dan mag je toch wel verwachten dat dit bedrijf gehoor geeft aan een oproep uit de Tweede Kamer? Dit is toch duiken voor je verantwoordelijkheid?”

Een jaar geleden weigerden NPM en Egeria, twee bekende Nederlandse investeringsmaatschappijen, eveneens te verschijnen bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over de vermeende excessen bij private-equityfinanciering. NPM voerde ‘agendatechnische’ redenen aan. Egeria wilde Kamerleden liever op het eigen kantoor ontvangen voor een persoonlijk gesprek.