pierre bonnardJan zonder Landgroentesoortentuinen in en bij venetië

Groot werk (49 bij 34 cm.) over de man die uitgever Hatje Cantz beschouwt als ‘de eerste kosmopoliet’. Giacomo Casanova (1725–1796) leefde in Berlijn, Wenen, Rome, Sint-Petersburg en Parijs en dit boek is ingevuld aan de hand van die levenswandel. Met enorme historische zwart-witfoto’s en tekeningen uit Casanova’s steden en portretten van de celebrities die Casanova zoal tegen het lijf liep.