Tuchtklacht ingediend tegen topman Rabo

De Stichting Renteswapschadeclaim heeft een tuchtklacht ingediend tegen Rabobank-topman Wiebe Draijer. Draijer zou in een interview met het AD ten onrechte hebben gezegd dat uit onderzoek van de bank bleek dat Rabo geen valsheid in geschrifte pleegde bij de afhandeling van renteswapdossiers. Volgens de stichting verzweeg Draijer dat de AFM de bank enkele weken eerder op stukken had gewezen waaruit zou blijken dat wel dergelijke misstappen waren begaan. Daarmee zou hij in strijd met de bankierseed hebben gehandeld. Rabo zegt de klacht nog niet ontvangen te hebben en wil niet reageren. (ANP)