Rechter: damherten mogen worden afgeschoten

Provincie Noord-Holland mag in de komende vijf jaar ongeveer tweeduizend herten laten afschieten.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland mogen duizenden herten worden afgeschoten.
In de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland mogen duizenden herten worden afgeschoten. Foto Marten van Dijl/ ANP

De Provinciale Staten van Noord-Holland mag een ontheffing van het jachtverbod verlenen om duizenden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland af te laten schieten. Dat heeft de rechter in Haarlem bepaald. De faunabescherming had een verzoek ingediend om de jacht op de beesten op te schorten.

Volgens het provinciale bestuur brengen de herten de verkeersveiligheid en de biodiversiteit in gevaar. De faunabescherming stelt dat deze conclusie is genomen op basis van rapporten die aan alle kanten ‘rammelen’. De populatie damherten is in vijf jaar tijd verzesvoudigd tot minimaal 3.800 beesten, de provincie wil dit aantal terugbrengen tot maximaal 1.000.

Veel aanrijdingen met damherten

De voorzieningsrechter oordeelt dat het debat over de rapporten in een bodemprocedure moet worden behandeld. In de tussentijd mogen de herten wel worden afgeschoten omdat er veel aanrijdingen plaatsvinden waardoor de verkeersveiligheid in het geding is. Vorig jaar vonden er 61 aanrijdingen plaatsen met een damhert.

Verder oordeelt de rechter dat Gedeputeerde Staten voldoende heeft aangetoond dat andere maatregelen, zoals het plaatsen van rasters, niet helpen. Vorige maand diende GroenLinks en Partij voor de Dieren tevergeefs een motie in om het Faunabeheerplan van Gedeputeerde Staten tegen te houden. Daarop stapte faunabescherming naar de rechter.

De Amsterdamse Waterleidingduinen waar de herten mogen worden afgeschoten: