Grondwetscrisis in Polen verdiept zich

Een verandering van de wet die de werkwijze van het Poolse grondwettelijke tribunaal bepaalt, doorgevoerd door de nationaal-conservatieve regering van Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in december, is woensdag door het tribunaal zelf strijdig met de grondwet verklaard. Dat verdiept een grondwettelijke crisis in Warschau die ook de EU zorgen baart. De nieuwe veranderingen behelzen onder meer het inperken van de vrijheid van het tribunaal om zelf de volgorde te kiezen waarin het zaken behandelt en een verhoging van zowel het aantal rechters dat aanwezig moet zijn om tot een geldige uitspraak te komen. (NRC)