Jodiumtabletten voor bewoners rond kerncentrales

Jodiumtabletten bieden bescherming aan inwoners tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval vrij kan komen.
Jodiumtabletten bieden bescherming aan inwoners tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval vrij kan komen. Foto Robert Vos / ANP

Alle jongeren onder de 18 jaar en zwangeren die in een straal van 100 kilometer van een kerncentrale wonen, krijgen jodiumtabletten. De medicijnen moeten mensen beschermen in het geval dat er bij een kernramp radioactief jodium vrijkomt. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Jongeren en zwangeren extra kwetsbaar

Mensen onder de 40 jaar die binnen 10 kilometer van de kerncentrale Borssele en 20 kilometer van de centrales in Doel bij Antwerpen wonen, krijgen momenteel al preventief tabletten. Schippers wil de straal uitbreiden voor jongeren en zwangeren omdat die relatief kwetsbaarder zijn. Mocht er bij een kernramp radioactief jodium vrijkomen, dan kan dit door de schildklier worden opgenomen en jaren later kanker veroorzaken.

Door de jodiumtabletten te slikken raakt de schildklier verzadigd en kan het radioactief jodium dat vrijkomt bij een kernramp niet meer worden opgenomen. De minister is bezig met een plan om de tabletten te verspreiden. Dat gebeurt onder meer via apotheken en GGD-punten. Omwonenden dienen de tabletten pas te gaan gebruiken op het moment dat er een kernramp is.

Medici, scholen en apothekers betrokken bij verspreidingsplan

In juli 2014 heeft de minister van Economische Zaken besloten de interventiewaarden voor nucleaire incidenten af te stemmen op de waarden in Duitsland en België. Een interventiewaarde is de hoeveelheid straling waarboven het nemen van een beschermingsmaatregel, zoals jodiumprofylaxe, gewenst is.

In de maanden daarna heeft minister Schippers met medici, apothekers, scholen en andere deskundigen gesproken over de manieren waarop jodiumtabletten verspreid kunnen worden onder die mensen die worden aangemerkt als ‘kwetsbaar’. In de eerste ringen rond de kerncentrales zijn tabletten uitgedeeld aan omwonenden. Het gaat om predistributie in bepaalde regio’s in Borsele en Doel. Ook in Twente is medicatie uitgedeeld aan bewoners in een ring rond de kerncentrale in het Duitse Emsland. Schippers:

“Daarmee zijn de meeste mensen die tot de doelgroep behoren in de eerste ringen voorzien van jodiumtabletten.”

Ook rond de kerncentrale in het Belgische Tihange zijn decentrale voorraden aangelegd. Dat is gebeurt op verzoek van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, meldt de minister. Met apotheken zijn afspraken gemaakt over de distributie voor het geval er uitstoot van radioactief jodium wordt verwacht.

Dit is de straal waarover het gaat (bron: Google Maps):

jpeg

Waarom niet aan mensen ouder dan 40 jaar?

Het gaat in de eerste ringen om mensen tot 40 jaar en zwangere vrouwen (voor het ongeboren kind). Boven een leeftijd van 40 jaar bestaat er op basis van wetenschappelijk onderzoek geen meerwaarde van het slikken van jodiumtabletten.

De schildklier van (ongeboren) kinderen is gevoeliger voor radioactief jodium, waardoor ook op grotere afstand, bij een geringere blootstelling, jodiumtabletten effectief kunnen zijn.