Geen loondienst prostituees

De prostituees moeten de klanten „optimale service bieden inzake hun verzorging. Met zorg en aandacht voor hun welbevinden.” Dat staat in het arbeidscontract. Het lijkt een goed concept. De leden van de coöperatieve vereniging Kerasos werken niet zelfstandig, maar ook niet voor een louche baas. Ze zijn in loondienst, wat betekent dat ze hun inkomsten afdragen aan de coöperatie en daarvoor salaris ontvangen. Maar ook dat ze een uitkering krijgen bij arbeidsongeschiktheid.

Binnen het contract hebben zij veel vrijheid. Ze bepalen zelf werktijden, tarieven en werkwijze. Kerasos selecteert en controleert de locaties, geeft adviezen over veiligheid en verstrekt condooms.

Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst het ook een goed concept vindt, vraagt Kerasos om een bevestiging dat de werknemersverzekeringen van toepassing zijn op haar leden. De inspecteur weigert, hij vindt de invulling van het werk te vrijblijvend. Ook het Haagse gerechtshof ziet geen officieel dienstverband: de gezagsverhouding ontbreekt, net als vaste afspraken over het loon, hoeveel er wordt gewerkt en wat dat werken precies inhoudt.

Kerasos krijgt gelijk van de Hoge Raad: vrijblijvendheid betekent niet dat er geen gezagsverhouding is. De zaak wordt terugverwezen naar het gerechtshof Amsterdam. Dat bepaalt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een dienstverband: gezagsverhouding, een verplichting voor de werknemer om arbeid te verrichten en een verplichting voor de werkgever om loon te betalen. De prostituees hoeven niet te werken als ze niet willen en het loon is volgens de rechter niets meer dan een kasrondje. Kerasos is daarmee definitief slechts een belangenvereniging en de prostituees voortaan zzp’ers.