Opinie

Economen vrezen klimaat - althans sommige

Klimaatverandering dreigt de economie aan te tasten. Langzamerhand zien economen dat ook.

Economen beginnen langzaam te beseffen dat klimaatverandering hen niet onberoerd zal laten. Schroders, een bedrijf dat maar liefst 425 miljard euro beheert voor pensioenfondsen, banken en andere institutionele beleggers, heeft het de economen zelf gevraagd. En hun conclusie is duidelijk: klimaatverandering vormt een reële bedreiging voor de wereldwijde economie.
Of ze daarin gelijk hebben maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Want economie is tenslotte voor een belangrijk deel psychologie. Het belangrijkste is, dat economen verwachten dat de opwarming van de aarde de economie zal schaden. En dan vooral de ‘opkomende markten’, die onvoldoende reserves hebben om zich aan te passen.

Inflatie is een risico

De onderzoekers van Schroders legden de vragen voor aan hardcore economen, die werken voor investeringsbanken en met hun keuzes een duidelijke invloed hebben op maatschappelijke ontwikkelingen. 20 procent van hen denkt dat de gevolgen ‘zeer significant’ zullen zijn, de rest spreekt van ‘significant’.
De economen vrezen vooral voor meer inflatie. Een groot risico is volgens hen voedsel- en waterschaarste, met hogere prijzen als gevolg. Ook de prijs van energie zal stijgen als er meer betaald moet gaan worden voor de uitstoot van broeikasgassen.
Opmerkelijk is dat veel economen niet verwachten dat er spoedig een streng klimaatbeleid komt. De angst bij beleidmakers dat strenge maatregelen de economie schaden en de concurrentiepositie verslechteren is daarvoor te groot, menen veel economen.

Schroders Economie en Klimaat


Als je dat zo leest, lijkt er langzamerhand een innige band te ontstaan tussen economie en klimaat. Dat past ook bij de trend van pensioenbeheerders (lees ook hier en hier) om beter naar de klimaatrisico’s van hun beleggingsportefeuilles te kijken en bij het pleidooi van de Nederlandsche Bank, vorige week, voor een snellere energietransitie.
Maar de onderzoekers van Schroders relativeren hun eigen uitkomsten. Want, schrijven ze, slechts een kwart van de aangeschreven economen reageerde op de vragen van de onderzoeken. Daaruit zou je dus gemakkelijk kunnen concluderen dat de risico’s van klimaatverandering voor veel investeerders nog geen groot thema zijn.

Kwetsbare landen volgens kredietbeoordelaar S&P

Kwetsbare landen volgens kredietbeoordelaar S&P
 

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.