Bijna helft Nederlanders doet vrijwilligerswerk

Ze zijn voornamelijk actief bij sportverenigingen en scholen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Een vrijwilliger pakt kerstpakketten in voor de Voedselbank Foto Jerry Lampen/ANP

Net iets minder dan helft van de Nederlanders van vijftien jaar of ouder heeft in 2015 minimaal één keer vrijwilligerswerk verricht. De populairste organisatie waarvoor zij zich belangeloos inzetten is de sportvereniging, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

14 procent van de Nederlanders die vrijwilligerswerk verrichten, deden dat vorig jaar bij een sportclub. Daarmee is die categorie net iets minder populair dan in 2013, toen nog ruim 15 procent zich inzette voor de sportvereniging. Op plek twee en drie volgen de scholen en het jeugdwerk, zoals helpen op de scouting. De minst populaire organisatie van de door het CBS onderscheiden categorieën zijn de politieke partijen.

Opleidingsniveau

Uit de donderdag gepubliceerde cijfers blijkt dat naarmate het opleidingsniveau toeneemt, mensen actiever zijn in het vrijwilligerswerk. Ruim 60 procent van de Nederlanders met een hbo- of wo-master of een doctorale titel zetten zich minimaal één keer per jaar belangeloos in voor een maatschappelijke organisatie. In 2013 was de categorie hbo- of wo-bachelor nog leidend. Bij laagopgeleiden was vorig jaar bijna 33 procent actief als vrijwilliger.

Gekeken naar leeftijdscategorie waarin vrijwilligerswerk wordt verricht, steken de 35- tot 45-jarigen er bovenuit. Qua geslacht verrichtten in 2013 meer mannen dan vrouwen vrijwilligerswerk, in 2015 is die verhouding gelijk getrokken.

Allochtonen vs. autochtonen

Ten slotte heeft het CBS nog gekeken naar de vraag of autochtonen zich meer belangeloos inzetten dan allochtonen. Bij de meeste vormen zijn beide groepen even actief, maar op het gebied van sport en zorg blijven allochtonen achter ten opzichte van autochtonen. Westerse allochtonen doen in vergelijking met niet-westerse allochtonen minder vaak werk voor een levensbeschouwelijke organisatie.

    • Jorg Leijten