‘Ziekenhuis moet beter declareren’

Ziekenhuizen moeten hun administratie en organisatie verbeteren om foute declaraties te voorkomen, stelt toezichthouder NZa.

Ziekenhuizen kunnen veel meer doen om hun administratie en de controle op hun declaraties te verbeteren. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een onderzoek onder vijftien ziekenhuizen.

Het declareren van een medische behandeling is een complexe procedure, maar dat neemt niet weg dat veel ziekenhuizen hun interne organisatie kunnen verbeteren, stelt de toezichthouder.

Twee jaar geleden trokken de verkeerde declaraties van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein veel aandacht. Het ziekenhuis bleek 25 miljoen euro verkeerd (te veel) te hebben gedeclareerd, vijfmaal de laatst bekende jaarwinst. Dat moest het ziekenhuis terugbetalen, plus een boete van 2,5 miljoen die de NZa oplegde.

Bij opzet is sprake van fraude, maar dat is in veel gevallen moeilijk aan te tonen – al was het maar omdat de regels zo complex zijn. Maar duidelijk is dat er nog veel misgaat bij ziekenhuisdeclaraties.

Ziekenhuizen kwamen zelf tot de conclusie dat 740 miljoen euro aan declaraties over 2014 niet deugde, 3,3 procent van de kosten. Die declaraties zijn niet ingediend. Maar achteraf bleek nog 1 procent van de gemaakte kosten, 220 miljoen euro, niet te kloppen.

Volgens de NZa zijn ziekenhuizen zich er meer van bewust dat goede interne organisatie van belang is. Maar onderlinge verschillen in kwaliteit en risicobeheer blijken groot te zijn.

Daarom gaat de NZa ziekenhuizen tips geven voor verbetering van hun organisatie. Te veel ziekenhuizen doen controles nog handmatig. Wel ontstaat een cultuur om elkaar binnen een ziekenhuis aan te spreken op verkeerde declaraties.

Aan de andere kant constateert de toezichthouder dat de „gemeenschappelijke waarden” voor juist declareren veelal „niet expliciet” zijn opgesteld binnen de Nederlandse ziekenhuizen.