Dertigers steeds hoger opgeleid

Het opleidingsniveau van dertigers blijft stijgen. Bijna de helft heeft tegenwoordig een studie aan hbo of universiteit afgerond, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tien jaar geleden was dat bijna eenderde. De groep mensen met een middelbare opleiding (havo, vwo of mbo) is iets gedaald, van 46 naar 39 procent. Vooral het opleidingsniveau van vrouwen blijft stijgen: ze lopen steeds verder uit op mannen. Toch werken hoogopgeleide vrouwelijke dertigers vooral in deeltijd. Iets meer dan een op de drie heeft een voltijdbaan. Bij mannen is dat 87 procent. (ANP)