Economie

Dit schrijven andere media vandaag

Dit zijn de belangrijkste zakelijke verhalen in andere media vandaag.

Alle diesels zitten ver boven de uitstootnorm

Zelfs de allerschoonste diesels stoten in de praktijk drie tot vijf keer zoveel schadelijke stikstofoxiden uit dan tijdens de tests op de rollerbank waarmee ze zijn toegelaten. Dat blijkt uit metingen van TNO waar De Volkskrant over schrijft.

De uitstootnormen zijn de laatste jaren vijf keer zo streng geworden, maar de vervuiling door diesels is nauwelijks gedaald. TNO kan niet zeggen of de grote verschillen tussen de daadwerkelijke situatie op de weg en de rollerbank in het laboratorium worden veroorzaakt door sjoemelsoftware.

In de praktijk scoren vooral de Volkswagen Passat CC, de BMW 518, de Opel Zafira en de Mercedes-Benz C220 slecht. Alleen de uitstoot van de BMW 530 komt enigszins in de buurt van de strenge praktijknorm die over anderhalf jaar gaat gelden in Europa.

TNO wijst er wel op dat deze cijfers alleen een indicatie geven, omdat de omstandigheden elke test verschillend zijn en er steeds ook maar één auto per keer is getest.

Arbeidsinspectie onderzoekt DuPont-fabriek

In de DuPont-fabriek in Dordrecht zijn werknemers mogelijk ziek geworden, omdat ze jarenlang hebben gewerkt met de schadelijke stof C8. De arbeidsinspectie begint nu een onderzoek, meldt het AD dat de afgelopen dagen al een aantal verhalen over de omstandigheden in de fabriek publiceerde.

C8 wordt gebruikt voor het produceren van de anti-aanbaklaag Teflon. DuPont liet al sinds de jaren zeventig het bloed van de eigen werknemers onderzoeken, omdat het bedrijf zich zorgen maakte over het werken met C8. Toch ging het door met de stof.

De Inspectie SZW wil nu de resultaten van al die bloedonderzoeken uit het verleden zien, zegt woordvoerder Paul van der Burg:

“We gaan ook onderzoeken onder welke omstandigheden in de fabriek wordt gewerkt en in het verleden is gewerkt [...] Als we er aanleiding voor zien, kunnen we het bedrijf gaan dwingen alle werknemers en oud-werknemers medisch te laten onderzoeken.”

Volgens een woordvoerder van Chemours, zoals DuPont tegenwoordig heet, is er geen reden voor medisch onderzoek:

“Dupont heeft altijd zorgvuldig gehandeld, waarbij de gezondheid van werknemers en leden van de gemeenschap de grootst mogelijke aandacht heeft gekregen.”

Rotterdamse petrochemie dreigt concurrentieslag te verliezen

De petrochemische bedrijven in de Rotterdamse haven moeten intensief gaan samenwerken, anders verliezen ze de internationale concurrentieslag en kunnen ze niet aan de milieunormen voldoen. Daarvoor waarschuwt oud-directeur Rein Willems van Shell Nederland in het Financieele Dagblad.

Willems is tegenwoordig voorzitter van het ‘Kernteam versterking industriecluster Rotterdam/Moerdijk’ en hij denkt dat de Rotterdamse petrochemie, chemie en raffinaderijen een stervend industrieel centrum wordt als er niet snel actie wordt ondernomen.

“Er werd in Rotterdam de afgelopen jaren heel veel gepraat over wat te doen. Iedereen voelde de urgentie. Maar, heel on-Rotterdams, er werd te weinig gedaan.”

Zo moet er een grote bioraffinaderij komen die 500 tot 800 miljoen euro gaat kosten. Volgens Willems zou het Havenbedrijf Rotterdam hoofdinvesteerder moeten worden en zou de overheid een garantie moeten afgeven voor de benodigde investeringen.