Boijmans mag van rechter doorgaan met depot

De gemeente Rotterdam mag doorgaan met het voorbereiden van de bouw van het nieuwe Collectiegebouw voor Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark. Het Erasmus Medisch Centrum had bij de Raad van State om schorsing van het bestemmingsplan gevraagd, in afwachting van de uitkomst van een bodemprocedure.

Het ziekenhuis stelt dat de bouw van het ruim 40 meter hoge depotgebouw niet goed is voor het welzijn van de kinderen in de ernaast gelegen kinderpsychiatrische kliniek. Uit onderzoek van de TU Delft zou blijken dat de kinderen veel last krijgen van de reflecties van het bolvormige gebouw. Het ziekenhuis vindt dat de gemeenteraad bij het goedkeuren van de wijziging van het bestemmingsplan onvoldoende rekening heeft gehouden met hun belangen.

Volgens de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad die belangen wel degelijk meegewogen. De gemeenteraad hoefde daar echter geen doorslaggevend gewicht aan toe te kennen.

De rechter vindt het van belang dat de gemeenteraad in het bestemmingsplan maatregelen heeft opgenomen om de hinder van het gebouw voor het ziekenhuis te verminderen, zoals het gedeeltelijk matter maken van de gevelplaten van het Collectiegebouw en het planten van bomen.

De Raad van State zal later dit jaar een definitieve uitspraak doen over de bouw van het Collectiegebouw.

    • Claudia Kammer