Ambulance A’dam rukt 232 keer per dag uit voor spoedgeval

Dat schreef Het Parool in een artikel over een toename van spoedmeldingen

De aanleiding

Ambulance Amsterdam kan het groeiende aantal spoedmeldingen niet meer bijbenen, schreef Het Parool anderhalve week geleden. Ambulance Amsterdam rukt gemiddeld 232 keer per dag uit voor spoedgevallen, volgens de krant. De toename zou worden veroorzaakt door de komst van meer toeristen, kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen én een gevoelsmatige verlaging van de drempel om te bellen.

Waar is het op gebaseerd?

De cijfers komen van directeur Jan Pierik van Ambulance Amsterdam. Hij vreest dat de wachttijden voor zieke en oudere mensen die per ambulance van of naar het ziekenhuis vervoerd worden, verder zullen toenemen.

En, klopt het?

We vragen het Peter Duijf, directiesecretaris van Ambulance Amsterdam. Hij zegt dat het om de voorlopige cijfers over 2015 gaat „van urgente inzetten met of zonder zwaailicht en sirene”. De dienst reed vorig jaar 118.700 keer uit, waarvan 84.500 keer voor spoedgevallen – een ongeluk, beroerte of overmatig drugsgebruik. Het andere vervoer bestaat uit bestelde verplaatsingen van patiënten. De inzet van traumahelikopters is niet meegerekend.

Voor spoedgevallen komt dat inderdaad neer op gemiddeld 232 keer per dag. Maar één ambulance per ruim zes minuten, is dat niet veel voor alleen Amsterdam?

Het hoge cijfer is deels te verklaren doordat Ambulance Amsterdam niet alleen het ambulancevervoer in de stad uitvoert, zegt Duijf. De dienst is met 67 ambulances verantwoordelijk voor de regio’s Amsterdam-Amstelland (ook Amstelveen en Aalsmeer) en Zaanstreek-Waterland (onder meer Zaandam, Purmerend en Volendam).

Wie meer van de cijfers weet, is onderzoeker Geert Jan Kommer, gespecialiseerd in acute zorg bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat levert jaarlijks de cijfers voor het overzicht van sectororganisatie Ambulancezorg Nederland.

Kommer maakt op verzoek een overzicht van het ambulancevervoer in de regio van Ambulancezorg Amsterdam, voor inzicht in de pieken en dalen. Dat is met cijfers over 2014, omdat hij nog geen beschikking heeft over de definitieve cijfers van vorig jaar. In het overzicht zijn sterke verschillen te zien tussen dagen en dagdelen.

Zo was met 390 spoedgevallen 26 april – de eerste Koningsdag – de drukste dag in 2014. 10 mei was met ‘slechts’ 150 spoedgevallen de rustigste dag. Het derde kwart van het jaar was het drukste voor Ambulancezorg Amsterdam, maar december was de drukste maand. Op werkdagen moest de ambulance gemiddeld veel vaker met spoed uitrijden dan in het weekend, maar zaterdagen waren relatief druk ten opzichte van andere dagen.

Ambulance Amsterdam heeft van de regionale diensten de meeste inzetten: 111.406 in 2014, voor zowel spoed als gepland vervoer. Ter vergelijking: in Rotterdam-Rijnmond kwam het in 2014 tot 102.977 ritten, in Haaglanden tot 89.037 en in Utrecht tot 86.916.

De voorlopige cijfers van het aantal spoedgevallen in 2015 betekenen een stijging van zo’n 11 procent, zegt directiesecretaris Duijf.

Conclusie

Ambulance Amsterdam rukt gemiddeld 232 keer per dag uit voor spoedgevallen, schreef Het Parool. Dat klopt, maar de cijfers betreffen niet alleen het ambulancevervoer in de stad, maar ook in omliggende gemeenten en de regio Zaanstreek-Waterland. We beoordelen de stelling als waar.

    • Michiel Dekker