David Moszkowicz twee keer ‘geschrapt’

De Maastrichtse strafpleiter David Moszkowicz blijkt maandag niet één, maar twee keer door tuchtrechters van de Orde van Advocaten als advocaat te zijn geschrapt. Een dergelijke bestraffing van een advocaat is in Nederland nooit eerder vertoond, zegt de deken van de orde in Limburg, Eduard Prickartz. Maandag schrapte de hoogste tuchtrechter – het hof van discipline – David Moszkowicz omdat er sprake was van belangenverstrengeling in een zaak waarin hij verdachte én slachtoffer in een moordzaak bijstond. Nu blijkt dat de raad van discipline in Den Bosch – de tuchtrechter in eerste aanleg – David Moszkowicz maandag eveneens van het tableau schrapte omdat hij ernstig had verzuimd in een vreemdelingenzaak. Eerder al werden de jongere broers van David, Robert en Bram, geschrapt als advocaat. Er is geen beroep mogelijk tegen de schrapping. (NRC)