Tennet kondigt grote investeringen aan

De netbeheerder wil de komende tien jaar 22 miljard investeren voor de transitie naar duurzame energie.

Hoe duurzamer Nederland wordt, hoe meer stroom we gebruiken. Het aandeel elektriciteit neemt toe in de energievoorziening en daarom slaat netbeheerder Tennet de vleugels uit.

Uit de jaarcijfers die dinsdag bekend werden gemaakt blijkt dat de beheerder van het hoogspanningsnet de omzet van 2,3 miljard euro (2014) verhoogde naar 3,2 miljard euro (2015). De winst steeg van 596 naar 704 miljoen, en de Nederlandse staat kreeg van de staatsdeelneming een dividend van 196 miljoen euro uitgekeerd, tegen 117 miljoen euro een jaar eerder.

Maar ook de schuld van Tennet nam fors toe, van 4,1 miljard euro naar 5,7 miljard. Geen probleem, zegt bestuursvoorzitter Mel Kroon tegenover NRC. „De schuld groeit proportioneel met de omzet en de winst.”

Bij de kredietverstrekkers heeft Tennet een rating van A-min, beklemtoont hij. „Om die rating te behouden moet de netbeheerder goed zijn schuldpositie goed in de gaten houden.”

Tennet wil de komende tien jaar 22 miljard euro investeren in het onderhouden en verbeteren van het elektriciteitsnet. Er moeten nieuwe windparken op zee worden aangesloten op het landelijk net, bestaande verbindingen moeten worden verbeterd en uitgebreid. Het afgelopen jaar investeerde het bedrijf al een recordhoeveelheid van 2,4 miljard. Dat gaat de komende tien jaar dus in hetzelfde tempo door.

En dat moet het ook, want Nederland staat op het punt zeven grote windparken op zee aan te leggen. Tennet is aangewezen om de nieuwe infrastructuur op zee aan te leggen. Die operatie dreigde vertraging op te lopen doordat de benodigde wetgeving in de Eerste Kamer strandde.

Maar de specifieke rol die Tennet moet gaan spelen, is inmiddels geregeld. En niets staat de uitvoering meer in de weg. De eerste openbare aanbesteding, voor de windparken Borssele 1 en 2, gaat per 1 april van start.

Toch zijn er ook zorgen over de investeringen die de netbeheerder de komende jaren wil doen. De Rekenkamer waarschuwde een jaar geleden dat het toezicht op de netbeheerder onvoldoende geregeld was. Vooral de aankoop door Tennet van een deel van het Duitse hoogspanningsnet, had vragen opgeroepen. Was de staatsdeelneming niet te veel „bedrijfje gaan spelen” en zouden eventuele verliezen niet op de consumenten worden afgewenteld?

De cijfers over 2015 spreken in het voordeel van Tennet: de contacten over de grens versterken de elektriciteitsmarkt en brengen de stroomprijs omlaag. De Nederlandse staat en de consument varen daar wel bij.

Bovendien, zegt Kroon, wordt het toezicht op de netbeheerder alleen maar scherper. Als de nieuwe wet Stroom wordt aangenomen, moet het parlement zich uitspreken over alle investeringen die Tennet doet.