Shell: schuld aan Iran afbetaald

Shell heeft zijn openstaande rekening van 1,77 miljard euro aan Iran in verband met olieleveranties afgelost. Dat heeft het Brits-Nederlandse olieconcern maandag bekendgemaakt. De betalingen zijn volgens Shell in de afgelopen drie weken verricht. Tot voor kort waren betalingen van en naar Iran niet mogelijk wegens internationale sancties die in 2012 werden opgelegd tegen Iran vanwege zijn nucleaire programma. In januari werden die sancties opgeheven. Het betalingsverkeer werkte de afgelopen weken echter nog niet goed. Voor veel ondernemers die zaken willen doen in Iran was dat problematisch. (ANP)