Mercurius is roetzwart van zichzelf

Metingen die sonde Messenger deed vlak voor hij te pletter sloeg, geven inzicht in de opbouw van Mercurius.

Het materiaal dat Mercurius zo donker maakt komt van binnen, en niet van buiten. Dat volgt uit een analyse, door Amerikaanse wetenschappers, van gegevens van de NASA-ruimtesonde Messenger, die tot 30 april 2015 om de binnenste planeet van ons zonnestelsel heeft gecirkeld.

De metingen zijn gedaan enkele dagen voordat de ruimtesonde op Mercurius te pletter sloeg. Alleen tijdens die eindfase naderde Messenger het planeetoppervlak dicht genoeg om zekerheid te krijgen over de chemische samenstelling van het donkere materiaal. De metingen bevestigen het vermoeden dat het rijk is aan koolstof. De grootste koolstofconcentraties blijken te vinden in de omgeving van grote inslagkraters – plekken waar flinke planetoïden zich diep in de korst van Mercurius boorden. Dat wijst erop dat het van grote diepte komt en niet in de vorm van koolstofrijk kometenstof is neergedwarreld.

Die laatste suggestie werd bijna precies een jaar geleden gedaan door een ander team van wetenschappers, dat zich baseerde op modelberekeningen. Stof van kometen die bij nadering van de zon uiteengevallen zijn, zou echter gelijkmatiger verdeeld moeten zijn.

Het donkere materiaal is een overblijfsel van de oude grafietkorst van Mercurius, concluderen de auteurs van de nieuwe studie maandag in Nature Geoscience. Deze ‘oerkorst’ zou zijn gevormd door de afkoeling en kristallisatie van koolstof die kwam bovendrijven toen de planeet nog heet en vloeibaar was. Dit zwarte materiaal is door latere vulkanische processen aan het zicht onttrokken.

Dat Mercurius een grafietkorst van enkele meters tot kilometers dik kan hebben gehad, werd in februari 2015 al voorspeld door twee planeetwetenschappers van de universiteit van New Mexico (VS). Zij baseerden zich op experimenten met gesmolten materiaal dat het oorspronkelijke magma van Mercurius simuleert.