Meer verschil in loon stad en platteland en binnen steden

Stedelingen verdienen tussen de 8 en 10 procent meer voor hetzelfde werk, blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving.

De skyline van Rotterdam.
De skyline van Rotterdam. Foto Lex van Lieshout / ANP

Wie werkt in een stad verdient flink meer voor hetzelfde werk dan iemand op het platteland. Dat blijkt uit een rapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dinsdag heeft gepresenteerd.

Iemand die in Amsterdam woont, verdient gemiddeld zelfs 10 procent meer dan iemand buiten de zogeheten stadsgewesten. In Rotterdam en Den Haag is dat ruim 8 procent, in Utrecht meer dan 7.

Tussen steden zijn er echter ook grote verschillen. Werknemers in Leeuwarden, Enschede en Heerlen verdienen gemiddeld minder dan mensen op het platteland, terwijl andere stadsbewoners juist boven dat niveau zitten. Dat komt volgens het PBL “waarschijnlijk omdat een deel van de niet-stedelijke gemeenten in de Randstad ligt en daar de lonen door de nabijheid tot de grote steden wel hoger zijn”.

Loonkloof binnen steden

Ook het aantal banen is in de onderzochte periode (1991-2012) gemiddeld meer gestegen in steden dan erbuiten. Verstedelijkte regio’s kregen er ruim 30 procent aan banen bij, plattelandsregio’s 20.

Een andere conclusie die het PBL trekt is dat de ongelijkheden binnen steden ook is toegenomen. Het verschil tussen degenen die in 2012 het meest verdienen en degenen die het minst verdienen was 3,5 procent groter dan in 2006. Dat is meer dan het gemiddelde in Nederland waar de loonkloof tussen rijk en arm 3 procent toenam.

Het PBL wil dat niet direct een probleem noemen:

“Zo stijgt de beloning van de onderkant in Nederland weliswaar minder sterk dan die van de bovenkant, maar ze stijgt wel.”