Kamer wil onderzoek naar gevolgen uitbreiding 130 km

Ook regeringspartij PvdA stemt voor motie, waardoor Kamer mogelijk terugkomt op uitbreiden 130-trajecten.

Schultz van Haegen onthult in 2012 het 130 kilometerbord bij de grensovergang Zandvliet aan de A4.
Schultz van Haegen onthult in 2012 het 130 kilometerbord bij de grensovergang Zandvliet aan de A4. Foto ANP / Robin Utrecht

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moet onderzoeken of het uitbreiden van het aantal snelwegen waar 130 kilometer per uur mag worden gereden leidt tot overschrijding van de Europese luchtkwaliteitsnormen. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag voor een motie van D66 hierover.

De Kamer komt hiermee mogelijk terug op eerdere instemming met het besluit van minister Schultz om het aantal trajecten waar 130 mag worden gereden volgend jaar met negentien te verhogen. Voor de VVD is de 130 kilometer een politiek stokpaardje, waar coalitiepartner PvdA tot nu toe niet tegenin ging. Maar ook de PvdA stemde dinsdag, na fractieberaad voorafgaand aan de stemmingen, voor de motie. Volgens PvdA-woordvoerder Yasemin Cegerek moet het RIVM-onderzoek uitwijzen of de uitbreiding van het aantal trajecten voldoet aan de wettelijke eisen van verkeersveiligheid en milieu.

D66, de indiener van de motie, zegt in een toelichting het prima te vinden om stevig door te rijden waar dat kan.”Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met omwonenden, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid”, aldus woordvoerder Stientje van Veldhoven. “Op sommige plekken in Nederland is het wonen langs de snelweg even ongezond als het meeroken van een half pakje sigaretten per dag.” Van Veldhoven wil zo snel mogelijk uitsluitsel over hoe lang het onderzoek gaat duren. “Omwonenden hebben recht op zo snel mogelijke zekerheid.”

Al eerder waarschuwende woorden

Eerder waarschuwden TNO en het RIVM al dat de Europese normen overschreden zouden worden, maar volgens minister Schultz zou de luchtverontreiniging onder de norm blijven. Zij baseerde zich op onderzoek dat was uitgevoerd door het bureau Tauw. Maar volgens TNO was in dat onderzoek de onverwacht toegenomen filedruk van het afgelopen jaar niet meegenomen in de rekenmodellen. Ook zouden de lagere brandstofprijzen, die het autogebruik stimuleren, er niet in doorgerekend zijn. Milieudefensie waarschuwde voor “dramatische gevolgen” van verhoging van de maximumsnelheid, zoals een gemiddeld verlies aan levensverwachting van zo’n twintig maanden. Met name omwonenden van de A27 bij Breda zouden grote risico’s lopen.