David Moszkowicz is maandag twéé keer geschrapt

David Moskowicz bij de rechtbank in Amsterdam Osdorp. Foto: ANP/Evert Elzinga

De Maastrichtse strafpleiter David Moszkowicz blijkt maandag op dezelfde dag niet één maar twee keer door tuchtrechters van de Orde van Advocaten als advocaat te zijn geschrapt. Een dergelijke bestraffing van een advocaat is in de Nederlandse advocatuur nooit eerder vertoond, zegt de deken van de orde in Limburg, Eduard Prickartz.

Maandag oordeelde de hoogste tuchtrechter – het hof van discipline – dat David Moszkowicz nooit meer het vak van advocaat mag uitoefenen omdat er sprake was van belangenverstrengeling in een zaak waarin hij verdachte en slachtoffer in een moordzaak bijstond.

Naar nu blijkt heeft de raad van discipline in Den Bosch – de tuchtrechter in eerste aanleg – David Moszkowicz maandag eveneens van het tableau geschrapt. Hij blijkt ernstig te hebben verzuimd in het juridisch bijstaan van een vreemdeling. Het ging om een man die door de IND een inreisverbod van tien jaar was opgelegd wegens het plegen van strafbare feiten. Tegen een dergelijk besluit kan binnen vier weken in beroep worden gegaan. Moszkowicz liet die bezwaartermijn verlopen zonder dat zijn cliënt te zeggen. Moszkowicz vroeg en inde wel een voorschot van 1.500 euro. De tuchtrechter constateert bovendien dat Moszkowicz deze zaak helemaal niet had behoren te doen omdat hij geen verstand heeft van vreemdelingenrecht.

Net als de hoogste tuchtrechter oordeelt de raad van discipline dat David Moszkowicz kennelijk een onverbeterlijke recidivist is. „De raad stelt op grond van het tuchtrechtelijk verleden van verweerder vast dat verweerder volhardt in zijn onbetamelijk handelen en klaarblijkelijk geen lering trekt uit aan hem opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen. Verweerder heeft er geen blijk van gegeven dat enige verbetering en wijziging in zijn handelen te verwachten vallen.”

Volgens de tuchtrechter zou het vertrouwen in de advocatuur ernstig worden ondermijnd indien David Moszkowicz zijn praktijk zou mogen voortzetten. „De ernst en omvang van de aan verweerder verweten gedragingen en het ontbreken van enig perspectief en verbetering brengen naar het oordeel van de raad opnieuw met zich dat verweerder geschrapt dient te worden van het tableau.”

Deken Prickartz zegt dat deze twee nieuwe tuchtzaken „dubbel en dwars aantonen dat schrapping van David Moszkowicz terecht is”. De deken zegt nóg een klacht tegen David Moszkowicz in behandeling te hebben. Advocaat Piet Hein Hillen, die de gedupeerde vreemdeling bijstaat, zegt dat uit de tuchtzaken blijkt „dat het echt heel grof mis is bij het kantoor Moszkowicz. Ze hebben kennelijk zelfs niet eens een goede secretaresse die termijnen in de gaten houdt”.

Eerder al werden de jongere broers van David, Robert en Bram, voor het leven geschrapt als advocaat. De enige zoon van maatschapsgrondlegger Max Moszkowicz sr. die zich nu nog advocaat mag noemen, Max Moszkowicz jr., zal de hoofdvestiging van de advocatenfirma verplaatsen van Maastricht naar Amsterdam.

Volgens Max Moszkowicz jr. is deze tuchtzaak „een uitvloeisel van de overbelasting van David in de afgelopen periode. David Moszkowicz betreurt de gang van zaken zeer.”

Hij overweegt in beroep te gaan tegen deze straf. Dat zal materieel geen effect hebben. Tegen de andere schrapping die hem maandag is opgelegd is geen beroep meer mogelijk.

    • Marcel Haenen