Zzp’ers vaak lager dan loon mensen in dienst

Zelfstandigen leggen het qua inkomen af tegen mensen in vaste dienst. Het persoonlijk inkomen van de gemiddelde werknemer ligt 10 procent hoger dan dat van een zzp’er, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend.

Vooral onder kunstenaars is het verschil groot: een zelfstandige verdient ruim 40 procent minder. Ook onder ontwerpers, winkeliers en teamleiders in de detailhandel ligt het inkomen van zelfstandigen fors lager.

In sommige beroepsgroepen zijn zelfstandigen juist beter af dan mensen in vaste dienst. Het jaarinkomen van artsen, hoveniers en kwekers ligt gemiddeld hoger. Onder het persoonlijk inkomen verstaat het CBS onder meer loon, inkomen uit een onderneming en inkomsten uit een sociale verzekering. Voor de doorsneezelfstandige komen die geldstromen samen uit op iets minder dan 32.000 euro op jaarbasis, stelt het CBS. Voor mensen in dienst is dat bijna 39.000 euro.

Naarmate leeftijd en opleidingsniveau toenemen, stijgt volgens het CBS ook het verschil in inkomen. Zo ontvangt de hoog opgeleide werknemer van 45-plus gemiddeld 81.000 euro en zijn zelfstandige collega een kleine 53.000 euro. Onder laagopgeleide mensen onder de 45 is nauwelijks sprake van een verschil.

Eind vorig jaar telde Nederland ongeveer 1,5 miljoen zzp’ers, omgerekend zo’n 12 procent van de arbeidsmarkt. Dat percentage neemt de laatste jaren toe. (NRC)