Economie

Zo staan de Nederlandse vrouwen er op de arbeidsmarkt voor

Ook in Nederland zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt.

Foto iStock

Op Internationale Vrouwendag staat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wereld centraal. Ook in Nederland zijn er duidelijke verschillen te zien tussen de positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Met een vrouwenquotum wil de Nederlandse overheid hier al jaren verandering in brengen, maar vorig jaar werd dit quotum niet gehaald.

Uit een vorig jaar verschenen onderzoek van Tilburg University blijkt dat in 2014 alleen Akzo Nobel, Delta Lloyd en PostNL in de buurt kwamen van het vrouwenquotum van 30 procent.

Weet jij waar de topvrouwen in Nederland werken? Doe de quiz:

Het weekblad The Economist houdt een eigen ranking bij van landen waar vrouwen de meeste mogelijkheden hebben. Op basis van indicatoren als inkomensongelijkheid, opleidingsniveau en de mogelijkheid voor mannen om met vaderschapsverlof te gaan. Nederland doet het in deze index, als alle indicatoren dezelfde waarde hebben, niet goed met een positie op de 20e plek van alle OECD-landen.

Vier grafieken die de positie van Nederlandse vrouwen op de arbeidsmarkt in kaart brengen:

1. De kloof tussen de arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen wordt kleiner:

2. Nederlandse vrouwen werken vaak parttime:

3. Nederlandse vrouwen zijn minder economisch zelfstandig dan mannen:


In de cijfers is er een duidelijk verschil te zien tussen de hoogte van het inkomen van mannen en vrouwen. Onduidelijk is echter wel in hoeverre dit veroorzaakt wordt door een inkomensverschil, omdat vrouwen over het algemeen vaker parttime werken dan mannen. Wel is het bekend dat meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen minder dan 70 procent van het netto minimumloon verdient.

4. In Nederland zijn er relatief veel vrouwelijke politici: