CPB: economie blijft herstellen, maar dit jaar lagere groei

Groei bedraagt dit jaar 1,8 procent, in 2017 loopt dat op naar 2,0 procent, verwacht het Centraal Planbureau.

Winkelend publiek in De Grote Straat in Maastricht.
Winkelend publiek in De Grote Straat in Maastricht. Foto ANP / Lex van Lieshout

De Nederlandse economie groeit minder hard dan verwacht. Wel blijft er sprake van een gestaag herstel van de recente recessie, maar uitbundig valt dat herstel niet te noemen. De groei bedraagt dit jaar 1,8 procent, in 2017 loopt dat op naar 2,0 procent.

Dat maakte het Centraal Planbureau maandag bekend in het zogeheten concept-Centraal Economisch Plan. Op Prinsjesdag ging het kabinet nog uit van een groei van 2,4 procent dit jaar.

Tijdens de zogeheten decemberraming, begin december, werd de groeivertraging al zichtbaar. Toen ging het CPB voor dit jaar uit van een groei van 2,1 procent. De lagere gasproductie – als gevolg van de problemen in Groningen – drukt de economische groei met 0,2 procentpunt. Ook de tegenvallende ontwikkeling van de wereldhandel zorgt voor afkalving van de groei van de Nederlandse economie.

“Nederland kent een stabiele economische groei, maar mét risico’s en onzekerheden”, zei CPB-directeur Laura van Geest maandagochtend in een toelichting. Tot de grootste onzekerheden behoren het dreigende vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, de grote asielinstroom met mogelijk gevolgen voor ‘Schengen’ en het monetair beleid van de Europese Centrale Bank. De huidige grote koersschommelingen op de financiële markten noemt Van Geest “een indicatie van onzekerheid”. Van Geest: “dat is geen vruchtbare bodem voor investeringen.”

Werkloosheid en begrotingstekort dalen

Het begrotingstekort blijft verder dalen. Voor dit jaar wordt een tekort verwacht van 1,7 procent. In 2017 loopt dat naar verwachting verder terug tot 1,2 procent. Het teruglopen van het tekort is onder meer het gevolg van de economische groei, wat voor mee belastingopbrengsten zorgt. Ook de lagere werkloosheid – en dus minder uitkeringen aan werklozen – speelt daarin een rol.

De werkloosheid komt volgens het CPB dit jaar uit op 6,5 procent en loopt volgend jaar verder terug tot 6,3 procent. Deze daling van de werkloosheid noemde Van Geest “niet uitbundig”. In 2014 bereikte de werkloosheid een piek op 7,4 procent.

Koopkracht stijgt

De koopkracht stijgt dit jaar met 2,3 procent, mede een gevolg van de lage inflatie, dit jaar 0,3 procent. De lagere werkloosheid en ook de lastenverlichting van 5 miljard euro van dit jaar zorgen voor een hogere consumptie.

Over twee weken verschijnt de definitieve versie van deze kwartaalraming, waarop het kabinet het eerste begrotingsoverleg voor 2017 baseert.De Nederlandsche Bank deed in december al een voorspelling voor – verkiezingsjaar – 2017: 2,2 procent groei. Voor het huidige jaar was DNB toen al somberder dan het CPB met 1,7 procent groei.