Werknemers hebben hoger inkomen dan zelfstandigen

Gemiddeld ligt het inkomen van een zzp’er 10 procent lager. Zelfstandige artsen verdienen echter meer dan collega’s in vaste dienst.

Een zelfstandige bouwvakker aan het werk.
Een zelfstandige bouwvakker aan het werk. Foto Roos Koole / ANP

Zelfstandigen moeten het afleggen tegen werknemers als het aankomt op inkomen. Het persoonlijk inkomen van de gemiddelde werknemer ligt namelijk 10 procent hoger dan dat van een zzp’er, zo concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek zaterdag. In sommige beroepsgroepen is de ondernemer juist beter af dan iemand in dienst.

Vooral bij kunstenaars is het verschil met werknemers groot: ruim 40 procent minder. Ook onder ontwerpers, winkeliers en teamleiders in de detailhandel ligt het inkomen bij zelfstandigen een stuk lager. Voor artsen, hoveniers en kwekers is zzp’en juist wel lucratief. Hun persoonlijk jaarinkomen ligt gemiddeld iets hoger dan bij werknemers.

Onder het persoonlijk inkomen verstaat het statistiekbureau onder meer loon, inkomen uit een onderneming en inkomsten uit een sociale verzekering. Voor de doorsnee zelfstandige komen die geldstromen samen uit op iets minder dan 32.000 euro op jaarbasis, stelt het CBS. Voor werknemers is dat bijna 39.000 euro.

Leeftijd en opleidingsniveau spelen een rol

Naarmate de leeftijd en het opleidingsniveau toeneemt, groeit volgens het CBS ook het verschil in inkomen. Zo ontvangt de hoogopgeleide werknemer van 45-plus gemiddeld 81 duizend euro en zijn zelfstandige evenknie slechts een kleine 53 duizend euro. Onder laagopgeleide 45-minners is er nauwelijks sprake van een verschil.

Eind vorig jaar telde Nederland ongeveer anderhalf miljoen zelfstandigen zonder personeel. Omgerekend is daarmee zo’n 12 procent van de arbeidsmarkt zzp’er. Dat percentage neemt de laatste jaren toe, omdat steeds minder mensen in loondienst werken en steeds meer mensen voor zichzelf beginnen.