Risico nemen is wel nodig

Levensverzekeraars zijn financiële instellingen die heel veel ‘cliënten’ hebben. Om die cliënten te beschermen staan ze, evenals pensioenfondsen en banken, onder toezicht van DNB. Na het debacle van 2008, waarbij zowel verzekeraars als banken overeind gehouden moesten worden met publiek geld, hebben politici en centrale bankiers (begrijpelijk) geconcludeerd dat de risico’s van de levensverzekeraars significant naar beneden moesten. Daarvoor zijn nieuwe regels ontworpen en is de ‘marktrente’ als rekenmaatstaf voor de toekomst vastgesteld. Enig risico is juist nodig om beleggingsinkomsten te vinden boven het niveau van de rente en dat houden de nieuwe regels vrijwel tegen. Daarnaast is de rente op historisch lage niveaus beland vanwege stimuleringsmaatregelen van diezelfde centrale banken. Zolang de rente zo laag blijft, mijd ik levensverzekeraars als een besmettelijke ziekte.