Brieven

Dwarse woonerfbedenker

Een gemiste kans, de kop boven het In memoriam van Niek de Boer (27/2). Er had uiteraard moeten staan: Dwarse bedenker van het woonerf, want dat is het bedenksel dat de wereld is over gegaan. Het In memoriam is een passend eerbetoon aan onze leermeester. Maar de bloemkoolwijk was zeker niet zijn ‘ideale woonerfwijk’. In de bloemkoolwijk, inderdaad opgebouwd uit woonerven, raak je altijd en onvermijdelijk de weg kwijt. Dat zal je in de woonwijken van Niek de Boer, met hun glasheldere opzet, niet overkomen. Angelslo in Emmen is daarvan een prachtig voorbeeld.

Donald Lambert

Wilders

Wazig begrip, dat fascisme

In Het escaleert onder onze ogen schrijft Tom-Jan Meeus (1/3): „Ik heb genoeg PVV-documenten gezien om te weten dat Wilders niets met geweld heeft: elke gelijkenis met fascisme gaat mank.” Het eerste is juist, het tweede is op zakelijk-inhoudelijke gronden aanvechtbaar. Het begrip fascisme is wazig en rafelig; filosoof en historicus Ernst Nolte definieert het als „anti-marxisme, dat de tegenstanders probeert te vernietigen door de vorming van een radicaal tegengestelde en tegelijk verwante ideologie (...) en dit alles in een onverwoestbaar frame van nationale zelfstandigheidsbevestiging en autonomie”. Ook past het unieke verschijnsel van de PVV als eenmanspartij naadloos in het ‘Führerprinzip’. De slagzin ‘Eén man beveelt, de anderen gehoorzamen’ verwijst ook direct naar het fascisme.

Hugo S. Verbrugh

Sjoemelauto’s

De VS wijzen ons de weg

Het is toch vreemd dat Europa zo weinig in staat is om effectief op te treden tegen de sjoemelauto. Het VW-schandaal wordt door het Europese Parlement beloond met soepelere normen voor uitstoot. En dat met droge ogen: de invloed van lobby is als altijd te groot voor wankelmoedige parlementariërs. Gelukkig gaat dat anders in de VS. Daar kent men strengere normen. In de EU kunnen de Europese fabrikanten voorlopig nog hun vervuilende auto’s afzetten. Maar in de VS wordt dat lastiger. Onderzoek van TNO is de aanleiding voor een aanklacht door een Amerikaanse burger (NRC 1/3; over de uitstoot van de Mercedes BlueTEC).

Aanklachten van burgers op basis van onderzoek als dat van TNO maken in Europa geen schijn van kans; in de VS gelukkig wel. Waar het Europese parlement het laat afweten, wordt het tijd voor burgers om zelf het heft in handen te nemen. Er is meer dan genoeg aanleiding voor een boycot van nagenoeg alle Europese auto’s.

Godfried Westen

Correcties en aanvullingen

Laadpalen

In Reguliere parkeerplaatsen moeten wijken voor laadpalen (26/2, p. E3) wordt de Haagse wethouder Tom de Bruijn geciteerd. Per abuis is daarbij vermeld dat De Bruijn lid is van het CDA. De Bruijn is lid van D66.

Illustraties Facebook

De illustraties bij Zo verdient Facebook geld aan gebruikers (1/3, p. C8/9) zijn gemaakt door ontwerpbureau Mr.Prezident.