brieven

JSF-drama bezorgt ons een déjà vu

Horen we het ook eens van een deskundige: de ervaren piloot Abe van der Schraaf toont aan dat de Joint Strike Fighter de miskoop van de eeuw is (26/2). Lang waren PvdA-politici even wijs en veegden de vloer aan met de JSF-lobbyisten, maar herfst 2013 was voor hen de JSF opeens de beste keuze.

Deze looping was mij te veel: in het licht van de gouden speld voor vijftig jaar lidmaatschap verliet ik de partij. En ik was niet de enige: in november 2013 werden uitgetreden partijleden in het gebouw van de Tweede Kamer onderhouden door Angelien Eijsink, woordvoerder Defensie van de fractie.

Het was treurig het gezelschap bijeen te zien: levenslange leden, oud-wethouders, PvdA’ers die in hun conservatieve dorp voor hun rood waren uitgekomen.

Zelfs als de JSF na jarenlang getob en budgetoverschrijvingen ooit nog operationeel wordt, zit Nederland straks met een luchtmachtje van 20 vliegtuigen, want van de 37 gekochte exemplaren zijn er altijd een stel op training of in revisie. Alleen al daarom is de aanschaf van een goedkoper toestel van bewezen bruikbaarheid alsnog verstandig.

We kennen die ervaring: we hebben een nieuw huishoudelijk apparaat gekocht, het doet niet wat was beloofd, ook na herhaalde reparaties. Ten slotte besluiten we niet langer goed geld naar kwaad geld te gooien. We nemen het verlies en schaffen een nieuw apparaat van bewezen deugdelijkheid aan.

Het JSF-drama bezorgt ons een déjà vu: vijftig jaar geleden werd de Starfighter betiteld als de Aankoop van de Eeuw. De ‘aas onder de gevechtstoestellen’ bleek een ‘Witwenmacher’.

Ombudsman

Stelling over CBS niet waar

In de rubriek ‘De Ombudsman’ over factchecking van zaterdag 27 februari stelt Sjoerd de Jong de CBS-berichtgeving over depressieve gevoelens onder Nederlanders aan de orde. Hij stelt dat het CBS „…niet beweert dat zoveel Nederlanders zeiden zich depressief te hebben gevoeld, maar dat ze een depressie hebben gehad.” En vervolgens concludeert hij dat „het instituut minder gelijk heeft dan het beweert”.

In het kader van goede factchecking: de eerste zin van genoemd CBS-bericht (van 25 januari) begint met: „Acht procent van de Nederlanders (…) gaf zelf aan een depressie te hebben of te hebben gehad.”

Elke volgende zin waarin het CBS verslag doet van de cijfers uit dit zogenoemde perceptieonderzoek bevat dergelijke zinsneden: „mensen geven aan…”, „zeggen dat...”.

Uw stelling is dus niet waar.

Alleen de kop van het artikel bevat deze formulering niet – als krantenmaker kent u de beperkingen en gevolgen van korte heldere koppen maken.

Het CBS wil zich daar niet mee vanaf maken en we zullen er op toezien dat we de kop in het vervolg passender zullen formuleren.

Mike Ackermans

Hoofdredacteur CBS Communicatie & Nieuws

Niek de Boer

Dwarse woonerfbedenker

Een gemiste kans, de kop boven het In memoriam van Niek de Boer (27/2). Er had uiteraard moeten staan: Dwarse bedenker van het woonerf, want dat is het bedenksel dat de wereld is over gegaan. Het In memoriam is een passend eerbetoon aan onze leermeester.

Maar de bloemkoolwijk was zeker niet zijn ‘ideale woonerfwijk’. In de bloemkoolwijk, inderdaad opgebouwd uit woonerven, raak je altijd en onvermijdelijk de weg kwijt. Dat zal je in de woonwijken van Niek de Boer, met hun glasheldere opzet, niet overkomen. Angelslo in Emmen is daarvan een prachtig voorbeeld.

Christian van Ees Den Haag, Donald Lambert Rotterdam

Wilders/PVV

Wazig begrip, dat fascisme

In Het escaleert onder onze ogen schrijft Tom-Jan Meeus (1/3): „Ik heb genoeg PVV-documenten gezien om te weten dat Wilders niets met geweld heeft: elke gelijkenis met fascisme gaat mank.” Het eerste is juist, het tweede is op zakelijk-inhoudelijke gronden aanvechtbaar. Het begrip fascisme is wazig en rafelig; filosoof en historicus Ernst Nolte definieert het als „anti-marxisme, dat de tegenstanders probeert te vernietigen door de vorming van een radicaal tegengestelde en tegelijk verwante ideologie (...) en dit alles in een onverwoestbaar frame van nationale zelfstandigheidsbevestiging en autonomie”. Ook past het unieke verschijnsel van de PVV als eenmanspartij naadloos in het ‘Führerprinzip’. De slagzin ‘Eén man beveelt, de anderen gehoorzamen’ verwijst ook direct naar het fascisme.

Hugo S. Verbrugh Rotterdam

Sjoemelauto’s

De VS wijzen ons de weg

Het is toch vreemd dat Europa zo weinig in staat is om effectief op te treden tegen de sjoemelauto. Het Volkswagen schandaal wordt door het Europese Parlement beloond met soepelere normen voor uitstoot. En dat met droge ogen: de invloed van lobby is als altijd te groot voor wankelmoedige parlementariërs.

Gelukkig gaat dat anders in de Verenigde Staten. Daar kent men strengere normen. In de EU kunnen de Europese fabrikanten voorlopig nog hun vervuilende auto’s afzetten. Maar in de VS wordt dat lastiger. Onderzoek van TNO is de aanleiding voor een aanklacht door een Amerikaanse burger (NRC 1/3; over de uitstoot van de Mercedes BlueTEC).

Aanklachten van burgers op basis van onderzoek als dat van TNO maken in Europa geen schijn van kans; in de VS gelukkig wel. Waar het Europese parlement het laat afweten, wordt het tijd voor burgers om zelf het heft in handen te nemen. Er is meer dan genoeg aanleiding voor een boycot van nagenoeg alle Europese auto’s.

Godfried Westen Bovensmilde

  • Anton van Hooff
  • Mike Ackermans
  • Hugo S. Verbrugh Rotterdam
  • Godfried Westen Bovensmilde
  • Christian van Ees den Haag
  • Donald Lambert Rotterdam