Acht soorten walvissen op zoek naar haring

Correcties & aanvullingen

Walvissen

In de graphic bij Acht soorten walvissen op zoek naar haring (4 maart, pagina 28) zijn de namen van potvis en Noordse vinvis verwisseld, evenals die van griend en dwergvinvis.

Beeld Istock/Whalepedia, Bewerking Studio NRC

Volg de scholen haring, dan vind je de walvissen vanzelf. Elke herfst komen Noord-Atlantische haringen in de Golf van Maine bij Noord-Amerika bij elkaar om te paaien. En dáár komen massaal dolfijnen en walvissen op af. Biologen hebben die haringeters nu met een groot luisteronderzoek geïdentificeerd (Nature, 3 maart). De verspreiding van acht verschillende walvissoorten brachten ze nauwkeurig in kaart. Daarbij zaten vijf baleinwalvissen: gewone vinvis, blauwe vinvis, bultrug, dwergvinvis en Noordse vinvis. En drie tandwalvissen: potvis, orka en griend. De vinvissen en bultruggen zijn samen goed voor de helft van de haringsconsumptie. Deze walvissen lieten ook het meest van zich horen. Van de vinvissen registreerden de biologen 14.000 roepen per dag, de bultruggen hoorden ze 2.000 keer roepen. Baleinvissen waren ’s nachts het actiefst, terwijl de tandwalvissen vooral overdag haring eten. (NRC)