Opinie

    • Ilja Pfeijffer

Vermoeidheid

De PVV heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het optreden van de Tilburgse hoogleraar Paul Frissen in het radioprogramma De Stemming van 1Limburg, waar hij zei dat PVV-leider Geert Wilders ‘het klassieke fascistische verhaal’ vertelt en opriep tot verzet daartegen. De partij vraagt aan de minister van Onderwijs Jet Bussemaker om aan te dringen op zijn ontslag.

Het is een nieuwsbericht als een déjà vu dat als waarschijnlijkste en wellicht meest passende reactie een diepe zucht van vermoeidheid oproept. De manmoedige columnist die de strijd nog niet moe is en zijn in venijn gedoopte pen oppakt om voor de zoveelste keer de dubbele moraal van Wilders te ontmaskeren, zou een vlijmscherpe analyse schrijven over de vrijheid van meningsuiting, zo vurig door Wilders beleden, die kennelijk niet van kracht is voor mensen met de verkeerde mening.

De derde van de vier Kamervragen aan de minister luidt: ‘Bent u het met ons eens dat dergelijke stigmatiserende uitspraken van een autoriteit als professor Frissen bijdragen aan een klimaat van demonisering en daarmee tot een verhoogd risico op een terroristische aanslag?’ De dappere columnist die het gevecht ondanks zijn vermoeidheid niet uit de weg gaat, zou met bijtend sarcasme opmerken dat de vermeende risico’s omtrent de persoonlijke veiligheid van Wilders een geschenk uit de hemel voor hem zijn, omdat hij daarmee een argument heeft om elke vorm van kritiek om veiligheidsredenen te laten verbieden. Waarschijnlijk zou de columnist de verleiding niet kunnen weerstaan om het woord ‘beroepsverbod’ te vertalen in het Duits. De columnist zou daar terloops aan toevoegen dat je kunt zien hoezeer ze bij de PVV hun mond vol hebben van terrorisme, ook als er in de verste verte geen terroristische dreiging te bespeuren valt, want de aanslag die wordt gevreesd, is een aanslag op de persoon van Wilders en geen terroristische aanslag die het volk angst inboezemt en de samenleving ontregelt, hoe graag Wilders dat zelf misschien ook zou willen. Die krullenbollen van IS gaan heus de Schipholtunnel niet opblazen omdat professor Frissen Wilders een fascist heeft genoemd op radio Limburg.

En onze fictieve columnist zou gelijk hebben dat hij zo manhaftig volhardt in zijn strijd tegen de verontwaardigde hypocrisie van Wilders en zijn partij, maar niemand zou hem lezen. Evenzeer heeft professor Frissen uiteraard gelijk om te concluderen dat de standpunten en de retoriek van Wilders en zijn partij op vele alarmerende punten overeenkomsten vertonen met het klassieke fascistische discours, maar niemand ligt er nog van wakker. Want iedereen is moe. Iedereen weet het wel. We hebben het inmiddels al honderden keren gezien. Misschien is het sowieso beter om Wilders te negeren.

Het is die vermoeidheid die mij zorgen baart. Zo komen de fascisten aan de macht, niet met een staatsgreep of een historische Mars op de Residentie, maar zeurend en kleinzielig klagend, elk gevoel van weerstand wegtreiterend met hun voorspelbare praatjes, redelijkheid uit de oren scheldend, totdat het verzet is moegebeukt en murwgezanikt. De domheid wint door zichzelf tot vervelens toe te herhalen totdat de intelligentsia er moe van wordt om er nog op te reageren.

Zou de PVV ook Kamervragen gaan stellen naar aanleiding van deze column? Je weet het nooit, maar ik voorspel van niet. Ik ben maar een gekke dichter, die interesseert hen niet. Ze richten hun peilen op instituties zoals Frissen die decaan is van de NSOB, een man met invloed. Want het gaat niet om argumenten, maar om macht. Dat is ook een typisch fascistisch trekje.

    • Ilja Pfeijffer