Woningen vluchtelingen

Op het voormalig sportcomplex Riekerhaven in Nieuw-West wil de gemeente vanaf deze zomer 564 jongeren tussen de 18 en 28 jaar huisvesten. De helft van de nog te plaatsen containerwoningen is gereserveerd voor statushouders, de andere helft voor jongeren uit Nieuw-West. Ze mogen er maximaal 5 jaar wonen. De Amsterdamse jongeren kunnen zich inschrijven bij woningcorporatie De Key.