TSN-contract van Den Haag gaat naar Buurtzorg

De gemeente Den Haag, de grootste opdrachtgever van het bijna failliete TSN Thuiszorg, gaat zijn huishoudelijk hulp onderbrengen bij Buurtzorg.

Het gaat om de zorg voor 3.000 ouderen en gehandicapten en de banen van circa 600 medewerkers. Het TSN-personeel dat mee verhuist, behoudt de arbeidsvoorwaarden en gaat in sommige gevallen zelfs meer verdienen.

Volgens de gemeente is dat mogelijk omdat Den Haag de landelijke bezuinigingen van 40 procent heeft teruggedraaid en op een andere manier gecompenseerd heeft.

De zeven ton die Buurtzorg aanvankelijk vroeg als eenmalige subsidie bij de overname van de werkzaamheden, betaalt de gemeente Den Haag niet. Volgens Buurtzorgoprichter Jos de Blok is dat geen probleem omdat Den Haag een gemeente is die in zijn ogen voldoende in zorg investeert en voldoende budget heeft.

Wethouder Karsten Klein (CDA) zegt dat de gemeente er alert op is dat geen aanbestedingsregels worden overtreden of ongeoorloofde staatssteun wordt verleend. Daarom is ook besloten niet eenmalig een bedrag aan Buurtzorg te verstrekken.

Het college van Den Haag is het niet eens met het kabinetsbeleid. Volgen Klein gaat het kabinet de ambitie niet waarmaken om mensen langer thuis te laten wonen als er zo bezuinigd wordt op de huishoudelijke hulp. Daarom heeft Den Haag ervoor gekozen op andere zaken te bezuinigen om zo de thuiszorg te ontzien.

TSN kreeg eind november uitstel van betaling. TSN is in meer dan 300 gemeenten actief en heeft 40.000 cliënten. De gemeenten betalen gemiddeld minder dan TSN Thuiszorg in kosten aan zijn personeel kwijt is. Kosten, die vanwege de cao niet gewijzigd kunnen worden. De rechter verbood TSN een loonsverlaging door te voeren, waardoor het bedrijf in financiële problemen kwam.

Buurtzorg deed 137 gemeenten een aanbod om de contracten van TSN over te nemen, 22 gemeenten zijn daar tot nu toe op ingegaan. Die zijn, zo schat De Blok, goed voor 30 procent van de totale portefeuille van TSN. (NRC)