Hoogopgeleide autochtonen vinden sneller werk

Het verschil met hoogopgeleide allochtonen is groot. Dat is niet zo onder laagopgeleiden.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt werklozen met het zoeken naar werk.
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt werklozen met het zoeken naar werk. Foto: Robin van Lonkhuijsen / ANP

Hoogopgeleide autochtone werklozen vinden sneller werk dan hoogopgeleide niet-westerse werklozen. Het verschil tussen de twee categorieën is bij laagopgeleiden nihil, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode 2013-2015.

Twitter avatar statistiekcbs CBS Onder laagopgeleiden vinden autochtonen en allochtonen ongeveer even snel werk https://t.co/LfNWuceELF #arbeidsmarkt https://t.co/tRvYdSx8x9

Van de hoogopgeleide autochtone werklozen had 25,7 procent binnen drie maanden een baan, tegen 19,8 procent van de niet-westerse hoogopgeleide werklozen. Bij lager geschoolden is het verschil tussen autochtonen (14,5 procent) en allochtonen (13,3 procent) nog maar iets meer dan 1 procentpunt.

Verschil bij baanverlies omgedraaid

Als het gaat om het verliezen van een baan komen niet-westerse allochtonen er wederom slechter vanaf dan autochtonen, maar is het verschil tussen hoogopgeleide autochtonen en allochtonen juist kleiner en het verschil tussen laag- en middelbaar opgeleide autochtonen en allochtonen groter.

Procentueel veel meer allochtonen dan autochtonen werkloos

Vorig jaar was 20,2 procent van de laagopgeleiden van niet-westerse herkomst werkloos, tegen 9,2 procent van de autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau. Ook het verschil tussen hoogopgeleide niet-westerse allochtonen (bijna 8 procent) en autochtonen (3,4 procent) was meer dan 100 procent.

Het hoge werkloosheidspercentage onder laagopgeleide allochtonen wordt door het CBS geweten aan het sneller verliezen van een baan, terwijl hoogopgeleide allochtonen vaker werkloos zijn omdat zij minder snel werk vinden dan autochtonen.