Hij wil de staatssecretaris zélf wat vragen

De president van het Europees Octrooibureau reageert op het externe onderzoek naar de werkomstandigheden. Ondanks aanhoudende kritiek op zijn beleid denkt Battistelli niet aan aftreden.

Battistelli: „U moet het octrooibureau niet zien door Nederlandse ogen.”
Battistelli: „U moet het octrooibureau niet zien door Nederlandse ogen.” Foto EMMANUEL DUNAND / AFP

Kloppen de berichten dat hij bereid is af te treden voor een vertrekpremie van 18 miljoen euro, tien jaarsalarissen?

„Volledig ongegrond”, zegt de Fransman Benoît Battistelli (65) donderdagochtend op een persconferentie in Brussel. En dan noemt de president van het Europees Octrooibureau zijn salaris – wat geen openbaar cijfer is. „Ik verdien 300.000 euro per jaar. En geen enkele euro bonus.”

Het octrooibureau, dat in Rijswijk een nieuw prestigieus kantoor laat bouwen, heeft twee werkelijkheden. Aan de ene kant zijn er de mooie jaarcijfers die Battistelli, president sinds 2010 en herbenoemd tot 2018, aan de pers presenteerde. Het bureau (7.000 werknemers) keurt octrooiaanvragen, verleent patenten voor zo’n 40 lidstaten in en rond Europa en beschermt zo de producten van bedrijven en uitvinders. Terwijl het aantal patentaanvragen vorig jaar met 5 procent steeg, nam het aantal geleverde producten (patentonderzoeken et cetera) met 14 procent toe.

Het komt door de hervormingen die Battistelli heeft doorgevoerd, zegt het octrooibureau. Investeringen in IT, een interne reorganisatie voor efficiëntie én bonussen voor prestaties in plaats van voor senioriteit.

Aan de andere kant klagen werknemers over de hoge werkdruk en een autoritair regime. Vorige week lekte een document uit waarin Battistelli’s toezichthouders, de beheersraad, bij de lidstaten pleiten voor een extern onderzoek naar strafmaatregelen die werden ingesteld tegen leiders van vakbond SUEPO: twee van hen zijn ontslagen. Het octrooibureau heeft deze week voor het eerst een kleine vakbond erkend (FFPE-EPO), maar SUEPO heeft uit protest geweigerd te tekenen.

Na aandringen van Nederland en andere lidstaten wordt dit voorjaar een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden bij het octrooibureau. Het gaat onder meer om het beloningsysteem, de stakingsregels, de arbeidsverhoudingen, de positie van vakbonden, aldus staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA).

Deze vrijdag heeft Battistelli een gesprek met staatssecretaris Van Dam, zegt hij licht geprikkeld tijdens de persconferentie . „Ik heb veel vragen voor hem”, zegt hij over Van Dam. „Vooral of hij zich realiseert dat Nederland veel profiteert van het octrooibureau. We investeren 250 miljoen euro in een nieuw gebouw. We zetten 1 miljard euro om voor de Nederlandse economie. Dus ik ga hem vragen of hij zich bewust is van deze elementen. Maar ik zal hem graag volledig informeren over de situatie bij het octrooibureau.”

U klinkt een beetje geagiteerd. Vindt u het onrechtvaardig of oneerlijk dat het kabinet onderzoek wil doen?

„Nee, ik denk alleen: Nederland is een heel belangrijk land voor ons. We investeren veel in Nederland. Dus als ik zie dat er misschien wat misverstanden zijn, dan is het belangrijk om elkaar persoonlijk te spreken. Ik zal hem [Van Dam, red.] vragen wat zijn preoccupaties zijn met het octrooibureau en zal hem antwoord geven.

„Ik heb het aantal personeelsleden niet verminderd, de salarissen niet verlaagd, de arbeidsvoorwaarden niet versoberd. Wat ik gedaan heb, is onze werkwijze beter organiseren om onze productiviteit te verhogen.

„Deze hervormingen zijn unaniem aangenomen door onze beheersraad. Ik herinner me dat de Nederlandse afgevaardigde heel actief was om deze hervormingen te promoten.”

De beheersraad heeft een voorstel gedaan voor extern onderzoek naar strafmaatregelen tegen vakbondleiders. Bent u hiertoe bereid?

„Voor onze disciplinaire maatregelen gelden nu eenmaal bepaalde regels. We hebben een disciplinaire commissie, een directiebeoordeling, de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Internationale Arbeidsorganisatie. Ik zie niet hoe je die regels kan veranderen. De voorlopige resolutie [van de beheersraad, red.] is teruggetrokken, heb ik begrepen. Zo’n onderzoek is juridisch onmogelijk. Ik heb aangegeven dat ik opensta voor herziening van de regels. Een van de elementen die schijnbaar belangrijk is voor sommigen is externe interventie in strafmaatregelen. Waarom niet? Daar sta ik voor open. Als we dat hebben ingevoerd, kan het. Maar voor die tijd is dit niet mogelijk.”

Hoe is uw huidige relatie met de beheersraad dan? In het uitgelekte document staat dat er ‘geen dialoog van betekenis’ met u over de strafmaatregelen kon worden gevoerd.

„Nogmaals, u refereert aan een document dat is teruggetrokken en dus niet bestaat. Mijn relaties zijn voortreffelijk. Ik ken deze mensen al jaren. Ik heb constante interactie met hen. In vijf jaar heb ik ruim 200 voorstellen bij de beheersraad gedaan. Slechts één is er niet aangenomen.”

Deze week sloot u een akkoord met een kleine vakbond. Een stap, maar geen oplossing voor uw conflict met SUEPO, die de helft van het personeel vertegenwoordigt.

„U moet het octrooibureau niet beoordelen met Nederlandse ogen. Wij zijn niet Nederlands, Duits of Frans. Wij zijn Europees, met andere culturen en tradities. (...) We gaan door met de dialoog en het erkennen van vakbonden die ons juridisch kader accepteren. Ik hoop oprecht dat SUEPO inziet dat hun ‘lege zetel’ niet in het voordeel is van werknemers, noch van het octrooibureau.”