OESO: ‘Nederlandse economie herstelt traag’

De Nederlandse economie herstelt langzaamaan van de verschillende recessies van de afgelopen jaren, maar blijft kwetsbaar voor nieuwe schokken. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag in een tweejaarlijks rapport over de economische staat van het land. Toekomstige groei kan vooral worden afgeremd door een gebrek aan innovatie en een nog altijd kwetsbare huizenmarkt.

De zwakke groei in Europa en de rest van de wereld zorgt er volgens de OESO voor dat Nederland „geen stimulans van buiten kan verwachten”, aldus OESO-topman Angel Gurría. Daardoor is het noodzakelijk dat er binnenlandse hervormingen worden doorgevoerd om de groei van de economie te laten voortduren.

Zo hebben kleine bedrijven momenteel onvoldoende toegang tot krediet om te kunnen blijven groeien. Dat zou een rem kunnen zetten op de innovatiekracht van Nederland, valt te lezen in het rapport. Een manier om dat voor elkaar te krijgen is het opzetten van een bureau dat de kredietwaardigheid van MKB-bedrijven moet beoordelen. Banken vragen nu nog vaak een te hoge rente voor leningen aan bedrijven omdat ze onvoldoende zicht hebben op de financiële gezondheid van de onderneming.

Een ander kwetsbaar punt is de huizenmarkt. De OESO maakt zich zorgen over het aantal huizenbezitters met een schuld groter dan de waarde van de woning. Het aanpakken van deze markt is daarom noodzakelijk. Bij aanhoudend herstel ervan zou het tempo moeten worden verhoogd waarin de aftrekbaarheid van de hypotheekrente wordt ingeperkt. Hier gaat momenteel nog een marktverstorend effect van uit, stelt de denktank. Ook moeten banken beter bestand zijn tegen een daling van de huizenprijzen.

Het OESO-rapport benoemt ook een aantal positieve ontwikkelingen in Nederland. Zo staan de overheidsfinanciën er beter voor dan enkele jaren terug. Ook verwacht de denktank voor dit jaar een positieve economische groei van 1 procent, terwijl voor 2017 een stijging van 1,3 procent is berekend. (NRC)