De FC Blut tracht zich te redden

Drie roemruchte voetbalclubs, drie verhalen over de ondergang. Topklasser WKE uit Emmen, vorige week failliet verklaard, staat symbool voor de schaduweconomie in de top van de ‘amateurs’. Een belastingschuld werd de club op het Emmense woonwagenkamp fataal. Fortuna Sittard, door KNVB-voorzitter Michael van Praag per abuis al eens genoemd als club die niet meer bestond, illustreert het beklagenswaardige bestaan van eerstedivisieclubs die schrapen op de bodem van het profvoetbal.

En natuurlijk FC Twente, de landskampioen van 2010 die dacht aan te haken bij de top-dertig van clubs in Europa. In Enschede is het draagvlak voor profvoetbal, anders dan in de Westelijke Mijnstreek, ruimschoots voldoende. Maar het bestaansrecht van FC Twente is nagenoeg verspeeld door het bestuur en voorzitters die zich onaantastbaar achtten. Misleiding en financiële nood dreigen nu op te tellen tot intrekking van de licentie voor profvoetbal.

De beleidsbepalers droegen vele petten bij FC Twente. Joop Munsterman was voorzitter, directeur en financier ineen. Commissarissen zaten met eigen geld in de club. Tekenend voor de verstrengeling van belangen is dat het huidige bestuur van FC Twente met ex-bestuurders om tafel moet om te praten over de kwijting van hun vorderingen. Eventuele juridische stappen wegens wanbeleid worden dan ineens onderhandelbaar.

Maar ook andere betrokkenen tonen zich weinig rolvast. Nu het drama zijn climax nadert, roept KNVB-directeur Bert van Oostveen alvast dat de „begrafenis al besteld” is. Juist hij, bewaker van de continuïteit van het betaald voetbal, dient zich zo niet uit te laten tijdens het precaire reddingsproces.

Zijn afkeer richting FC Twente is niettemin begrijpelijk. In december is een potentiële miljoenenstrop verzwegen voor de KNVB en de gemeente, terwijl over de gemeentelijke garantstelling van 32 miljoen euro onderhandeld werd. Misleiding hield dus stand tot ver na het vertrek van Munsterman afgelopen voorjaar.

De club moet voor 1 mei orde op zaken stellen. Intussen zwelt de lobby om FC Twente te behouden aan. De gemeente Enschede zit voor 17 miljoen euro in de club en heeft zich daarmee, in betere tijden, klemgezet. De belangen zijn daarnaast, anders dan bij WKE en Fortuna Sittard, groot voor het aanzien van de eredivisie.

Voor WKE is het doek gevallen. Fortuna mag het seizoen afmaken maar is praktisch opgegeven. En FC Twente, eigenlijk too big to fail, ploetert voort. De licentiecommissie van de KNVB heeft het laatste woord. Maar als het beleid van de bestuurders noodlottig blijkt te zijn, dan hebben zij de club verkwanseld.