Contract van gemeente Den Haag met TSN gaat naar Buurtzorg

Sommige werknemers van het bijna failliete TSN die mee verhuizen naar Buurtzorg, gaan meer verdienen.

De gemeente Den Haag, de grootste opdrachtgever van het bijna failliete TSN Thuiszorg, brengt zijn huishoudelijk hulp onder bij Buurtzorg. Het gaat om de zorg voor 3.000 ouderen en gehandicapten en de banen van circa 600 mensen.

Het TSN-personeel dat mee verhuist behoudt de arbeidsvoorwaarden en gaat in sommige gevallen meer verdienen. Volgens de gemeente is dat mogelijk doordat Den Haag de landelijke bezuinigingen van 40 procent heeft teruggedraaid en die elders gecompenseerd heeft.

De gemeente betaalt Buurtzorg niet de zeven ton die de organisatie aanvankelijk vroeg als eenmalige subsidie bij de overname van de werkzaamheden. Volgens Buurtzorg-oprichter Jos de Blok is dat geen probleem omdat Den Haag een gemeente is die voldoende in zorg investeert en voldoende budget heeft.

Wethouder Karsten Klein (CDA) zegt dat de gemeente er alert op is dat geen aanbestedingsregels worden overtreden of ongeoorloofde staatssteun wordt verleend. Daarom is ook besloten niet eenmalig een bedrag aan Buurtzorg te verstrekken.

Het college van Den Haag is het niet eens met het kabinetsbeleid. Volgens Klein zal het kabinet de ambitie niet waarmaken mensen langer thuis te laten wonen als er zo bezuinigd wordt op de huishoudelijke hulp. Daarom heeft Den Haag gekozen voor bezuinigingen op andere zaken.

TSN kreeg eind november uitstel van betaling. TSN is in meer dan 300 gemeenten actief en heeft 40.000 cliënten. De gemeenten betalen gemiddeld minder dan TSN Thuiszorg in kosten aan zijn personeel kwijt is. Wegens de cao kunnen die kosten niet gewijzigd worden. De rechter verbood TSN een loonsverlaging door te voeren.

Buurtzorg deed 137 gemeenten een aanbod om de contracten van TSN over te nemen, 22 gemeenten gingen daar tot nu toe op in. Die zijn, zo schat De Blok, goed voor 30 procent van de portefeuille van TSN. (NRC)