Hoogopgeleide autochtonen vinden sneller werk

Hoogopgeleide autochtone werklozen vinden sneller werk dan hoogopgeleide niet-westerse werklozen. Bij laagopgeleiden is het verschil nihil, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode 2013-2015. Van de hoogopgeleide autochtone werklozen had 25,7 procent binnen drie maanden een baan, tegen 19,8 procent van de niet-westerse hoogopgeleide werklozen. Bij lager geschoolden is het verschil tussen autochtonen (14,5 procent) en allochtonen (13,3 procent) nog maar iets meer dan 1 procentpunt. (NRC)