brieven

Onveilige prototypes

Wie producten leert ontwerpen, leert allereerst dat de gebruiker centraal staat in het ontwerpproces.

Je bent als ontwerper verantwoordelijk voor het gebruik van het product. Je zorgt er dus voor dat je product veilig is. Dat evalueer je tijdens de conceptfase op papier en dat test je in de prototypefase in praktijk. Pas als alle reële risico’s zijn weggenomen, is het product rijp voor massaproductie en voor de markt.

Stel nu dat ik een terreinauto ontwerp, waarvan bij het prototype blijkt dat de remmen niet werken als het regent. Dan is dat ding geen product, maar een onveilig prototype. Ik kan er misschien een verkopen voor de rally Parijs-Dakar, maar hij kan nog niet de weg op. En als ik ze vervolgens ga produceren en verkopen, omdat hij het immers zo goed deed in de Parijs-Dakar, verkoop ik nog steeds een onveilig prototype.

De rentederivaten (1/3) waarvan eerst woningbouwverenigingen, later gemeentes en, naar nu blijkt, veel boeren slachtoffer zijn geworden, zijn zulke onveilige prototypes. Ze werken wel als de rente de ene kant opgaat, maar zijn gevaarlijk als hij de andere kant opgaat. De remmen werken niet als het regent. Wie ontwerpt die producten en wie verkoopt ze? Wie zijn dat?

industrieel ontwerper

Correcties en aanvullingen

FC Twente

Bij Bestuur FC Twente moet opstappen (2/3, p. E11) staat in de streamer dat financieel directeur Van den Belt „niet de moed had” tegen Munsterman in te gaan.

Bedoeld wordt in dit geval niet Munsterman, maar diens opvolger Aldo van der Laan.

Ahold

In Supermarktconcern Ahold maakt winstsprong (3/3, p. E1) staan verkeerde omzet- en winstcijfers vermeld. Ahold maakte vorig jaar 851 miljoen euro winst en had een omzet van ruim 38 miljard euro.

Xarelto

In Nederlander die Bayer liet groeien gaat naar Unilever (26/2, p. E5) staat dat Xarelto een medicijn is tegen hoge bloeddruk. Dit is onjuist. Xarelto is een geneesmiddel tegen trombose (bloedstolling).

    • Maurits Willemen