brieven

nrc vond gisteren: xxx

Onveilige prototypes

Wie producten leert ontwerpen, leert allereerst dat de gebruiker centraal staat in het ontwerpproces. Je bent als ontwerper verantwoordelijk voor het gebruik van het product. Je zorgt er dus voor dat je product veilig is. Dat evalueer je tijdens de conceptfase op papier en dat test je in de prototypefase in praktijk. Pas als alle reële risico’s zijn weggenomen, is het product rijp voor massaproductie en voor de markt.

Stel nu dat ik een terreinauto ontwerp, waarvan bij het prototype blijkt dat de remmen niet werken als het regent. Dan is dat ding geen product, maar een onveilig prototype. Ik kan er misschien een verkopen voor de rally Parijs-Dakar, maar hij kan nog niet de weg op. En als ik ze vervolgens ga produceren en verkopen, omdat hij het immers zo goed deed in de Parijs-Dakar, verkoop ik nog steeds een onveilig prototype.

De rentederivaten (1/3) waarvan eerst woningbouwverenigingen, later gemeentes en, naar nu blijkt, veel boeren slachtoffer zijn geworden, zijn zulke onveilige prototypes. Ze werken wel als de rente de ene kant opgaat, maar zijn gevaarlijk als hij de andere kant opgaat. De remmen werken niet als het regent. Wie ontwerpt die producten en wie verkoopt ze? Wie zijn dat?

Buurtwachten

Toen ook al: enge auto

De buurwacht rukt op, meldt NRC (29/2). Begin 1973 werd door een verontruste bewoner de politie gebeld. Bij de patiowoningen in Cannenburg Amsterdam-Zuid stond in de donkere winternacht al uren een onbekende, verdachte grote zwarte auto. Met een man stil achter het stuur.

De politie kwam kijken, bescheen het nummerbord: AA. De chauffeur wachtte op prinses Beatrix. Zij vergaderde bij architect Enrico Hartsuijker over mogelijkheden het Paleis op de Dam te gebruiken voor culturele activiteiten.

Machteld Roede, Maastricht