Richtlijn: laat verkeerslicht langer op oranje

Daardoor neemt het aantal mensen dat door rood rijdt met ongeveer de helft af, blijkt uit onderzoek.

Foto Koen Suyk / ANP

Verkeerslichten moeten een halve seconde langer op oranje blijven staan. De richtlijn (pdf) voor de duur van de zogeheten geelfase is recent door kennisplatform CROW aangepast, na onderzoek van bureau Goudappel Coffeng (pdf).

Het betekent niet dat de verkeerslichten overal gelijk ook langer op oranje blijven staan. De richtlijnen van CROW hebben geen wettelijke status. Wel houden de meeste wegbeheerders zich er in de praktijk aan, zegt een woordvoerder van het CROW, ook omdat er bij aansprakelijkheidsvraagstukken na een ongeluk vaak gekeken wordt naar de algemeen geldende standaard in Nederland.

“Waarschijnlijk wordt het nu doorgevoerd bij verkeerslichtinstallaties die nieuw gebouwd worden. Bij bestaande installaties zal het worden aangepast bij een volgend onderhoud,” aldus de woordvoerder van CROW.

Rood rijden

De officiële regel is dat bestuurders bij oranje moeten stoppen als dat nog redelijkerwijs mogelijk is. Anders is het devies doorrijden. Door de duur van oranje met een halve seconde te verlengen, neemt het aantal mensen dat door rood rijdt ongeveer met de helft af. Het grootste deel van de mensen die net door rood rijden, zit in de eerste halve seconde nadat het licht niet meer oranje is.

Het aantal mensen dat een bekeuring krijgt voor een overtreding bij een verkeerslicht, voornamelijk door rood rijden, steeg in 2015 van 185.000 naar 215.000. Onder hen bevindt zich ook een deel fietsers.

Veiligheid

De geeltijd moet echter ook niet te lang gemaakt worden, staat in de nieuwe richtlijn: “Hiermee neemt de duidelijkheid over de betekenis van geel en de geloofwaardigheid, efficiëntie en acceptatie van de verkeersregeling af. Dit heeft indirect een negatief effect op de verkeersveiligheid.”

Uit eerder onderzoek van hetzelfde bureau blijkt dat het langer oranje laten van een stoplicht geen effect heeft op het aantal ongelukken dat het gevolg is van het negeren van rood. Ook het recente onderzoek onderschrijft dat de huidige geeltijden niet zorgen voor onveilige situaties:

“Wel is duidelijk geworden dat de geeltijd dusdanig moet zijn dat weggebruikers veilig en comfortabel moeten kunnen stoppen.”