OESO: Nederlandse economie herstelt traag

Met name het innovatieklimaat en de huizenmarkt zijn kwetsbare punten, stelt de denktank in een tweejaarlijks rapport.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) nam donderdag een OESO-rapport in ontvangst over de ontwikkeling van de Nederlandse economie.
Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) nam donderdag een OESO-rapport in ontvangst over de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Foto Koen van Weel/ANP

De Nederlandse economie herstelt langzaamaan van de verschillende recessies van de afgelopen jaren, maar blijft kwetsbaar voor nieuwe schokken. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag in een tweejaarlijks rapport over de economische staat van het land. Toekomstige groei kan vooral worden afgeremd door een gebrek aan innovatie en een nog altijd kwetsbare huizenmarkt.

De zwakke groei in Europa en de rest van de wereld zorgt er volgens de OESO voor dat Nederland “geen stimulans van buiten kan verwachten”, stelt OESO-topman Angel Gurría tegenover persbureau ANP. Daardoor is het noodzakelijk dat er binnenlandse hervormingen worden doorgevoerd om de groei van de economie te laten voortduren.

Zo hebben kleine bedrijven momenteel onvoldoende toegang tot krediet om te kunnen blijven groeien. Dat zou een rem kunnen zetten op de innovatiekracht van Nederland, valt te lezen in het rapport. Een manier om dat voor elkaar te krijgen is het opzetten van een bureau dat de kredietwaardigheid van MKB-bedrijven moet beoordelen. Banken vragen nu nog vaak een te hoge rente voor leningen aan bedrijven omdat ze onvoldoende zicht hebben op de financiële gezondheid van de onderneming.

Huizenmarkt

Een ander kwetsbaar punt is de huizenmarkt. De OESO maakt zich zorgen over het aantal huizenbezitters met een schuld groter dan de waarde van de woning. Het aanpakken van deze markt is daarom noodzakelijk. Bij aanhoudend herstel ervan zou het tempo moeten worden verhoogd waarin de aftrekbaarheid van de hypotheekrente wordt ingeperkt. Hier gaat momenteel nog een marktverstorend effect van uit, stelt de denktank. Ook moeten banken in de toekomst beter bestand zijn tegen een daling van de huizenprijzen.

Positieve ontwikkelingen

Het OESO-rapport benoemt ook een aantal positieve ontwikkelingen in Nederland. Zo staan de overheidsfinanciën er beter voor dan enkele jaren terug. Ook verwacht de denktank voor dit jaar een positieve economische groei van 1 procent, terwijl voor 2017 een stijging van 1,3 procent is berekend.

Arbeidsmarkt

Over de arbeidsmarkt geeft de OESO Nederland complimenten, maar er zijn wel een aantal verbeterpunten. De snelle groep van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) maakt de economie concurrerender en flexibeler, stelt OESO in het rapport maar hun positie zou wel verbeterd kunnen worden. De zzp’ers risico’s lopen bij arbeidsongeschiktheid en de pensioenvoorziening onvoldoende geregeld is. Ook daalt de werkloosheid traag en neemt de arbeidsproductiviteit niet noemenswaardig toe, zo stelt OESO.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) zegt daarover in een reactie:

“Verreweg de meeste zzp’ers zijn gelukkig met hun loopbaan en willen hun eigen risico’s managen. We moeten oppassen dat we hen niet dwingen zich aan te passen aan oude instituties.”

De bewindsman stelt in een reactie dat Nederland “cum laude” is geslaagd voor het tweejaarlijkse landenexamen van de OESO.

“De OESO is positief over de vele hervormingen die het kabinet heeft doorgevoerd. De Nederlandse economie groeit gematigd maar aanhoudend. We staan er goed bij voor de toekomst.”