Kim opent vuur uit protest tegen VN-sancties

Meteen nadat de Veiligheidsraad van de VN woensdag strengere sancties tegen Noord-Korea had goedgekeurd hebben de Noord-Koreanen - kennelijk uit protest - donderdag enige projectielen in de zee afgevuurd. Hoewel ze niet op Zuid-Koreaans gebied neerkwamen zijn de spanningen tussen beide landen er verder door verscherpt. De Zuid-Koreaanse president Park Geun-hyi zwoer woensdag, tot irritatie van Pyongyang, „de tirannie” van het regime van Kim Jong-un te beëidingen.

De VN leggen nieuwe sancties op wegens Noord-Korea’s recente nieuwe kernproef en de lancering van een satelliet met een raket. Op grond van de sancties moet alle vracht van en naar Noord-Korea voortaan worden geïnspecteerd. Van belang is vooral of China, bondgenoot van Noord-Korea, deze bepaling naleeft. (Reuters)