Niemand weet hoeveel macht beleggers Delta Lloyd hebben

Een Amerikaanse investeerder gaat de strijd aan met de verzekeraar vanwege het omstreden plan om extra aandelen uit te geven. Dat doet denken aan het aandeelhoudersoproer bij ABN Amro in 2007.

Een schip dat vorig jaar meevoer tijdens Sail in Amsterdam. Delta Lloyd was een sponsor van het evenement. Foto Hollandse Hoogte

Negen jaar geleden viel een piepkleine aandeelhouder ABN Amro frontaal aan. In een open brief eiste het Britse hedgefonds The Children’s Invest dat de bank zichzelf zou opsplitsen of in zijn geheel in de verkoop zou zetten. De brief luidde een overnamestrijd in waarvan de uitkomst bekend is: ABN Amro werd opgeslokt en in stukken geknipt door drie buitenlandse banken. Korte tijd later moest ze genationaliseerd worden, omdat de overnamepartijen diep in de problemen waren geraakt.

Dinsdagavond ging het Amerikaanse investeringsfonds Highfields Capital Management de confrontatie aan met verzekeraar Delta Lloyd. Het fonds zette een presentatie op internet waarin het gehakt maakt van het omstreden plan van het bedrijf om de kapitaalbuffers te versterken door de uitgifte van nieuwe aandelen. De top van Delta Lloyd zou zich schuldig maken aan wanbeleid. Highfields lanceerde een site waarop het andere beleggers probeert te mobiliseren om het plan op een vergadering op 16 maart tegen te houden.

De offensieve wijze waarop Highfields handelt doet denken aan TCI bij ABN Amro. Maar er zijn cruciale verschillen.

Richtingenstrijd

De belangrijkste is: bij Delta Lloyd staan – voor zover bekend – geen overnamepartijen aan de poort te rammelen. Highfields is vergeleken met TCI ook een veel grotere aandeelhouder, die logischerwijs meer te zeggen heeft. Het fonds bezit bijna 10 procent van de aandelen en is daarmee een van de grootste beleggers in Delta Lloyd. TCI bezat maar 1 procent van de aandelen van ABN Amro.

Highfields zegt ook dat het het fonds er alleen om te doen is de uitgifte van nieuwe aandelen van tafel te krijgen. Die zou niet nodig zijn, en beleggers krijgen nadien minder dividend. Highfields vindt dat Delta Lloyd met veel lagere buffers toe kan en dat het die op andere manieren kan versterken.

Er zijn ook geen tekenen dat Highfields tegelijkertijd (in stilte) speculeert op bijvoorbeeld een faillissement van Delta Lloyd, door het aandeel te shorten (een beleggingstactiek waarmee je kunt verdienen aan een koersval). Daar is niets van te zien in de registers van de toezichthouders.

Tezelfdertijd stelt Highfields wel dat een eventuele overname goed kan uitpakken voor beleggers. In de laatste pagina’s van zijn presentatie schetst het fonds dat er louter „goede kanten” kleven aan het afwijzen van de aandelenuitgifte door aandeelhouders. Delta Lloyd zou dan nog steeds goed gekapitaliseerd zijn en mogelijk komt er een partij voorbij die geïnteresseerd is om Delta Lloyd te kopen, tegen een premie. Het bedrijf zou immers nog altijd relatief goedkoop zijn. Highfields zegt verder dat ook een gecontroleerd faillissement positief kan zijn voor beleggers.

Het zijn slechts gedachten, maar toch.

Dat soort scenario’s gaat ook anderen aan. Delta Lloyd heeft ruim 4 miljoen polishouders en er werken zo’n 5.000 mensen. Dat maakt Delta Lloyd een van de grootste verzekeraar van het land. Voor Nederland zou het niet goed zijn als zo’n grote financiële instelling verdwijnt.

In essentie is het conflict een richtingenstrijd: een meningsverschil over wanneer een verzekeraar financieel solide genoeg is. Maar het gaat ook om de vraag hoe ver de macht van de aandeelhouder anno 2016, acht jaar na de crisis, reikt.

Een van de lessen van de crisis was dat aandeelhouders bij bedrijven niet meer de alles bepalende partijen moesten zijn. Hun belangen moesten in balans zijn met die van andere belanghebbenden, zoals klanten, werknemers, de toezichthouder, de samenleving als geheel. Die mening is ook topman Hans van der Noordaa van Delta Lloyd toegedaan. Ongewenst was na de crisis dat agressieve beleggers bestuurders dwingen tot dingen die ze niet willen en voor onrust rond een bedrijf zorgen.

Maar aandeelhouders hebben nog steeds veel invloed. Het is onduidelijk of Highfields voldoende tegenstemmers kan mobiliseren op de vergadering. Maar veel aandeelhouders zullen de onderbouwing van Highfields goed bestuderen.

Beurskoers opnieuw onderuit

Delta Lloyd krijgt steun van een andere grote aandeelhouder, John de Mol. En twee invloedrijke internationale bureaus die beleggers adviseren hoe te stemmen zeggen dat de emissie een goed plan is. Maar het blijft onduidelijk hoe het ja- en neekamp zich tot elkaar verhouden. Dat maakt de uitkomst van de vergadering onzeker.

Kenners van de financiële wereld stellen dat het legitiem is dat Highfields zijn belangen met alle middelen nastreeft. Zo noemt een hooggeplaatste belegger de onderbouwing van Highfields sterk.

Maar in de sector klinkt soms ook dat het fonds de nieuwe dynamiek in Nederland sinds de crisis niet goed zou hebben begrepen. De toezichthouder, DNB, stelt zich aanmerkelijk strenger op als het om buffers gaat om schokken op te vangen. Bij Delta Lloyd waren die volgens DNB de afgelopen jaren veel te laag. Topman van der Noordaa ontkent dat hij de emissie moet uitvoeren van DNB. Maar tegelijkertijd menen velen in de sector dat DNB nauwgezet meekijkt.

Het conflict tussen bestuur en beleggers blijft voor onrust zorgen. De dag na de presentatie van Highfields ging de koers van Delta Lloyd opnieuw onderuit. Het aandeel stond woensdag iets onder de 6 euro. Die lage prijs maakt een overname nog altijd een risico voor Delta Lloyd.

    • Chris Hensen