Nederlandse jihadisten botsen met lokale IS’ers

Het broeit al langer tussen Nederlandse en Iraakse IS-strijders. Vorige maand zou de ruzie zijn geëscaleerd.

Nederlandse IS-strijders zijn verwikkeld geraakt in een conflict met lokale strijders van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Het conflict vond omstreeks een maand geleden plaats rond de Syrische plek Ma’dan.

Dat stellen bronnen met kennis van het strijdtoneel tegenover NRC. Een groep IS-strijders met Irakezen in de gelederen zou gebotst zijn met een groep buitenlandse IS-strijders, waartoe meerdere Nederlanders behoren.

De actiegroep Raqqa is Being Slaughtered Silently meldde eerder dat in Ma’dan afgelopen vrijdag een Nederlandse brigade door IS is opgepakt. Acht strijders zouden zijn geëxecuteerd. Autoriteiten kunnen dat bericht niet bevestigen. Wel is inmiddels duidelijk dat er al langer onenigheid is tussen Nederlandse en lokale IS-strijders in het gebied.

Spanningen met Irakezen

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat dinsdag het bericht over de executies tegensprak, zegt tegen NRC dat er een conflict speelt tussen Irakese en Nederlandse strijders. Ook deskundige Ruud Peters bevestigt dat er spanningen zijn tussen beide groepen. Peters deed met twee collega’s onderzoek naar de leefsituatie van Nederlanders in het kalifaat. Volgens dit rapport, dat is gebaseerd op gesprekken met Syriëstrijders, familieleden en andere informanten, dreigt een „organisatorische-culturele kloof” binnen het IS-leger. Er zouden problemen zijn met de integratie van buitenlandse IS-strijders in de lokale eenheden. „Dit heeft geresulteerd in signalen van kleinschalige interne gewapende conflicten tussen lokale en buitenlandse strijders”, aldus de onderzoekers.

Lokale strijders zouden met een schuin oog naar de buitenlanders kijken, die meer salaris ontvangen en gratis huizen krijgen toebedeeld. „Er is al langer sprake van een conflict tussen de Nederlanders en lokale strijders”, zegt Peters in een mondelinge toelichting. „De Irakezen die voortkomen uit het regime van Saddam Hoessein hebben daar de macht in handen, en dat botst met de gerekruteerde buitenlanders.”

Bezorgde ouders

Nog altijd is niet duidelijk of de Nederlandse strijders gevangen zijn gezet door IS en of er executies hebben plaatsgevonden. Ouders van IS-strijders maken zich ondertussen grote zorgen over de berichtgeving, zegt Farid Azarkan van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders dat in contact staat met diverse ouders van Syriëgangers.

Zij horen de laatste twee maanden steeds minder van hun kinderen. Sinds vrijdag, de dag waarop volgens de onbevestigde berichten de Nederlanders zijn opgepakt, is er geen contact meer. Volgens de ouders is geen van hun kinderen hierna nog online geweest.

    • Andreas Kouwenhoven