Er wordt weer gehakt in mei

Brief van de dag. Verantwoordingsdag ofwel Gehaktdag leek zijn vaste dag te verliezen. Even maar.

Weg met Woensdag Gehaktdag?

Verantwoordingsdag dreigde op de eerste dag van het Krokusreces een stille dood te sterven. „Verantwoordingsdag niet meer op een vaste dag”, luidde immers de eerste zin van een persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst. Op Verantwoordingsdag leggen alle ministeries verantwoording af over de jaarrekening van het vorige begrotingsjaar. En dat al vijftien jaar lang. Met een herziening van de zogeheten Comptabiliteitswet zou de derde woensdag in mei – Woensdag Gehaktdag, in de wandelgang – worden losgelaten. Een besluit van de laatste ministerraad, bijna twee weken geleden.     

Uit de wandelgangen

Het persbericht was die vrijdag nog niet de deur uit, of verbaasde reacties waren daar. „Uitgangspunt blijft dat het kabinet zich verantwoordt aan de Tweede Kamer op de derde woensdag van mei”, meldde de Algemene Rekenkamer geschrokken. Als controleur van de uitgaven en inkomsten van het Rijk speelt de Rekenkamer een centrale rol. D66-Kamerlid Wouter Koolmees noemde het „afschaffen” van de vaste dag „een stap terug”.

Was het Rekenkamertje pesten?

Even later bleek het een misverstand. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën, van wie het persbericht feitelijk kwam, meldde „voor alle duidelijkheid” dat het de intentie bleef om Verantwoordingsdag op de derde woensdag van mei te houden. Alleen bij feestdagen of zo kan er worden geschoven. Maar waarom dan het persbericht beginnen dat de vaste dag wordt losgelaten? Een grapje, bedoeld voor de Rekenkamer die als controleur niet op ieders sympathie kan rekenen? Of was er een enthousiaste woordvoerder die de rest van de Comptabiliteitswet wel erg ingewikkeld vond? Of toch echt een misverstand?

Van een voortijdig einde van de vaste Verantwoordingsdag is inderdaad geen sprake. De Kamercommissie voor Financiën stelde woensdag tijdens een (besloten) debatje voor dat de eerstvolgende Gehaktdag op 18 mei 2016 is. Precies: de derde woensdag in mei. In een brief aan het presidium van de Kamer adviseren de woordvoerders Financiën de dag zelfs meer gewicht te geven. Zo wordt niet alleen de minister van Financiën, maar ook de premier bij het debat over de jaarverslagen van harte uitgenodigd. En dan komt de Kamer ook met zijn beste paarden van stal: de fractieleiders. Het bewijs is geleverd. Verantwoordingsdag leeft wel.

    • Erik van der Walle