Droogte in Syrië is extreem

Ten oosten van de Middellandse Zee is het al 900 jaar niet zo droog geweest.

In Syrië, Turkije en hun buurlanden langs de Middellandse Zee is het de afgelopen 900 jaar niet zo extreem droog geweest als in de periode sinds 1998. Dat concluderen Amerikaanse klimaatwetenschappers op basis van onderzoek aan de jaarringen van bomen uit het Middellandse Zeegebied (Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 1 maart). Dunne jaarringen duiden op geringe boomgroei en droogte, dikkere ringen op jaren met voldoende vocht in de bodem.

De droogte heerst in de Levant, waar Cyprus, Israël, Jordanië, Libanon, Palestina, Syrië en Turkije liggen. In hoeverre de recente droogte heeft bijgedragen aan de toegenomen politieke en sociale instabiliteit in de regio laten ze in het midden. Ook zijn ze niet duidelijk over de bijdrage van de, door de mens veroorzaakte, klimaatopwarming aan de huidige droogte.

Wel schrijven ze dat de inmiddels 18 jaar aanhoudende droogte in de Levant buiten de variatie valt zoals ze die voor de afgelopen 900 jaar hebben kunnen afleiden uit de boomringen. Dit is anders voor Griekenland en het westelijke deel van de Middellandse Zee. Ook daar zijn de afgelopen decennia perioden van droogte geweest, maar die vallen wel binnen die variatie.

De variatie blijkt sterk samen te hangen met schommelingen in het weersysteem boven het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan, de Noord-Atlantische oscillatie. Dit grillige weersysteem heeft een verreikende invloed.

De onderzoekers stuitten in hun analyse op een opvallend regionaal patroon. Is er droogte in Spanje, Marokko, Algerije en Tunesië, dan is die er ook in Griekenland, Turkije en op de Balkan. Maar in Libië, Egypte en het zuidelijk deel van de Levant is het dan juist relatief nat. Ook het omgekeerde is het geval.

In de periode 1125-1142 was het erg droog in Libië, Egypte en het zuidelijk deel van de Levant. In 1351-1366 en 1856-1881 was het er juist relatief nat. Volgens de meeste klimaatmodellen wordt de Levant in de loop van de eeuw gemiddeld almaar droger.