Bewoners steden negatiever over buurt dan regiobewoners

Ze geven de leefbaarheid een 7,2 – onder het Nederlandse gemiddelde – terwijl Nederlanders op het platteland een 7,7 geven.

Foto Koen Suyk / ANP

Stadsbewoners zijn tevredener dan mensen die buiten steden wonen over de fysieke voorzieningen in hun buurt. Toch zijn ze minder positief over de leefbaarheid van hun buurt. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor die het CBS donderdag publiceert.

Gemiddeld geven Nederlands hun buurt een 7,4 als het op leefbaarheid aankomt. Stedelingen waarderen het echter met een 7,2 terwijl inwoners van niet-stedelijke gemeenten een 7,7 geven. Het CBS ziet ook een verschil tussen leeftijdsgroepen. Jongeren van 15 tot 25 zijn iets minder positief dan ouderen (7,3). Hogeropgeleiden zijn met een 7,6 dan weer positiever dan mensen met een lagere opleiding.

Vooral op het gebied van stellingen over sociale cohesie gaven stedelingen aan beduidend minder positief te zijn dan regiobewoners. Bijvoorbeeld op de stelling ‘mensen gaan op een prettige manier met elkaar om’ gaven bijna 80 procent van de ondervraagde bewoners van niet-stedelijke gemeenten deze te onderschrijven, tegenover ruim 60 procent van mensen in zeer stedelijke gebieden.

Op het gebied van tevredenheid over fysieke voorzieningen ontlopen beide groepen elkaar weinig. Stedelingen zijn wel ietsjes tevredener over bijvoorbeeld het onderhoud van infrastructuur en speelplekken voor kinderen.

Uit cijfers die het CBS vorige week publiceerde blijkt dat meer mensen de grote steden verlaten. Voor het eerst sinds 2008 vertrokken er meer mensen uit Amsterdam (39.000) dan erbij kwamen. Ook uit Den Haag en Utrecht vertrokken meer mensen dan er kwamen wonen. Alleen Rotterdam had een positief binnenlands migratiesaldo. Toch werden de steden niet kleiner vanwege buitenlandse verhuizingen naar de steden.

Lees ook het onderzoek dat NRC eind 2015 voerde onder buurtbewoners in het hele land: Hoe gaat het met uzelf en uw buurt?
    • Joram Bolle